Dịch vụ

 

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY ĐẾN VỚI NGUỒN TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN VĂN LANG?

 

Nhà trường đã đầu tư, xây dựng, tập hợp, tổ chức, sắp xếp, phân loại và bảo quản các ấn phẩm, các dữ liệu tại kho sách, kho tài liệu số, kho tài liệu điện tử. Thư viện nhận nhiệm vụ là cầu nối để bạn đọc tiếp cận với nguồn tài liệu trên thông qua các dịch vụ hỗ trợ. Nếu được luân chuyển, chia sẻ và phục vụ bạn đọc, các tài liệu trong Thư viện mới thực sự có giá trị và Thư viện mới thực hiện được nhiệm vụ cầu nối của mình, không chỉ là nơi lưu giữ tài liệu.

Các bạn có thể tìm kiếm dịch vụ Thư viện mà mình muốn sử dụng bằng cách click vào hình ảnh tương ứng dưới đây: