Dữ liệu môn học

Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết là nguồn tham khảo hữu ích để các bạn đưa ra hoạch định phù hợp cho năm học, xa hơn là toàn khóa học tại Văn Lang.

Quá trình học tập ở đại học sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu bạn hiểu rõ yêu cầu của từng giai đoạn. Mỗi môn học là một đoạn đường nhỏ mà bạn cần chinh phục để hoàn thành chương trình đào tạo. Bên cạnh những kiến thức ghi chép được tại giảng đường, bạn có thể căn cứ vào đề cương chi tiết của môn học để thiết kế “phác đồ” học tập phù hợp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp để việc học đạt hiệu quả cao hơn.

Đề cương chi tiết môn học tại Trường Đại học Văn Lang được chính giảng viên phụ trách môn học soạn thảo, theo mẫu chung của Nhà trường. Trong đề cương chi tiết, bạn nên chú ý đặc biệt đến những nội dung liên quan trực tiếp đến điều kiện hoàn thành môn học, cách thức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, tài liệu tham khảo: Số học phần/ tín chỉ (trong đó có bao nhiêu thời lượng dành cho lý thuyết hay thực hành); Nhiệm vụ của sinh viên, Tài liệu học tập, Nội dung chi tiết môn học.

Bạn tra cứu đề cương chi tiết môn học theo ngành học được liệt kê dưới đây.

  • Ngành Đông phương

          - Chuyên ngành Nhật Bản học

          - Chuyên ngành Hàn Quốc học

           - Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin - ISM

  • Ngành Kinh doanh Thương mại

           - Chuyên ngành Marketing

           - Chuyên ngành Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng

           - Chuyên ngành Thương mại quốc tế

           - Chuyên ngành Đồ họa truyền thông tương tác