Lựa chọn tài liệu theo lĩnh vực

 

Thư viện Văn Lang giúp bạn liệt kê những cuốn sách hiện có trong nguồn tài liệu giấy cùng chung một lĩnh vực. Đây là gợi ý để bạn lựa chọn tài liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Danh sách này tương đối đầy đủ; có thể phục vụ tốt cho việc lập danh mục tham khảo cho tiểu luận, khóa luận, luận văn, luận án hay đề tài nghiên cứu khoa học; tuy nhiên, nó có thể khiến bạn khó lựa chọn nếu phạm vi nghiên cứu hẹp hơn vì quá nhiều ấn phẩm, do đó bạn có thể tìm kiếm giới hạn bằng cách thêm thông tin (như tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản,…), tìm kiếm trực tuyến để truy xuất được kết quả chi tiết hơn.

Bạn hãy chọn một lĩnh vực bất kỳ dưới đây để xem danh mục tài liệu theo lĩnh vực:

Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát (tài liệu trên kệ sách có số môn loại 000 trong kho)

+ Thư mục học

+ Khoa học thông tin và thư viện

+ Bách khoa toàn thư

+ Ấn phẩm định kỳ tổng quát

+ Những tổ chức tổng quát và bảo tàng học

+ Truyền thông, báo chí và xuất bản

+ Sưu tập tổng quát

+ Bản thảo và sách hiếm

Xem danh mục chi tiết 1

Xem danh mục chi tiết 2

Triết học và tâm lý học (tài liệu trên kệ sách có số môn loại 100 trong kho)

+ Siêu hình học

+ Nhận thức luận, thuyết nhân quả, nhân loại học

+ Cận tâm lý và thuyết huyền bí

+ Trường phái triết học đặc thù

+ Tâm lý học

+ Logic học

+ Đạo đức học

+ Triết học cổ đại, trung cổ, phương Đông

+ Triết học phương Tây hiện đại

Xem danh mục chi tiết

Tôn giáo (tài liệu trên kệ sách có số môn loại 200 trong kho)

+ Triết lý và học thuyết tôn giáo

+ Thánh kinh

+ Kito giáo, Thần học Kito giáo

+ Đức tin và đạo đức Kito giáo

+ Các dòng tu và giáo hội địa phương

+ Thần học xã hội và giáo hội

+ Lịch sử Kito giáo và giáo hội Kito

+ Các giáo phái Kito và các hệ phái

+ Các tôn giáo khác

Xem danh mục chi tiết

Khoa học xã hội (tài liệu trên kệ sách có số môn loại 300 trong kho)

+ Sưu tập những thống kê tổng quát

+ Chính trị học

+ Kinh tế học

+ Luật học

+ Hành chính công và khoa học quân sự

+ Vấn đề xã hội và cơ quan cứu tế, đoàn thể xã hội

+ Giáo dục

+ Thương mại, truyền thông, vận tải

+ Phong tục, nghi thức, dân gian

Xem danh mục chi tiết 1

Xem danh mục chi tiết 2

Ngôn ngữ (tài liệu trên kệ sách có số môn loại 400 trong kho)

+ Ngôn ngữ học

+ Tiếng Anh và tiếng Anh cổ

+ Ngôn ngữ gốc Đức và tiếng Đức

+ Ngôn ngữ Roman, tiếng Pháp

+ Tiếng Italia, Romania, Rhaetia

+ Tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

+ Ngôn ngữ Italia, tiếng Latin

+ Ngôn ngữ Hellenic, tiếng Hy Lạp cổ

+ Những ngôn ngữ khác

Xem danh mục chi tiết

Khoa học tự nhiên và Toán học (tài liệu trên kệ sách có số môn loại 500 trong kho)

+ Toán học

+ Thiên văn học và khoa học liên hệ

+ Vật lý học

+ Hóa học và các khoa học liên kết

+ Khoa học trái đất

+ Cổ sinh vật học, cổ động vật học

+ Khoa học đời sống, Sinh học

+ Thực vật học

+ Động vật học

Xem danh mục chi tiết

Kỹ thuật (tài liệu trên kệ sách có số môn loại 600 trong kho)

+ Y học, y khoa

+ Công nghệ và hoạt động liên hệ

+ Nông nghiệp và công nghệ liên hệ

+ Gia chánh và đời sống gia đình

+ Quản lý và dịch vụ phụ thuộc

+ Kỹ thuật hóa học

+ Công nghiệp chế tạo

+ Sản phẩm chuyên dụng

+ Xây dựng

Xem danh mục chi tiết 1

Xem danh mục chi tiết 2

Nghệ thuật và giải trí (tài liệu trên kệ sách có số môn loại 700 trong kho)

+ Nghệ thuật cảnh quan và đô thị

+ Kiến trúc

+ Nghệ thuật tạo hình, điêu khắc

+ Ký họa, nghệ thuật trang trí

+ Hội họa, tranh

+ Nghệ thuật đồ họa, ấn loát, ấn phẩm

+ Nhiếp ảnh, hình ảnh

+ Âm nhạc

+ Giải trí và nghệ thuật trình diễn

Xem danh mục chi tiết

Văn học (tài liệu trên kệ sách có số môn loại 800 trong kho)

+ Văn học ngôn ngữ Việt Nam

+ Văn học Anh – Mỹ

+ Văn học ngôn ngữ Đức

+ Văn học ngôn ngữ Roman

+ Văn học Ý, Romania, Rhaetia

+ Văn học Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

+ Văn học Italia, Latin

+ Văn học Hellenic, Hy Lạp cổ

+ Văn học các ngôn ngữ khác

Xem danh mục chi tiết

Lịch sử và địa lý (tài liệu trên kệ sách có số môn loại 900 trong kho)

+ Địa lý và du lịch

+ Tiểu sử, gia phả

+ Lịch sử thế giới cổ đại đến 499

+ Lịch sử châu Âu

+ Lịch sử châu Á, Viễn đông

+ Lịch sử châu Phi

+ Lịch sử Bắc Mỹ

+ Lịch sử Nam Mỹ

+ Lịch sử các vùng khác

Xem danh mục chi tiết