Lựa chọn tài liệu theo môn học

 

Đối tượng bạn đọc đông đảo nhất của Thư viện Văn Lang chính là sinh viên. Để kho tài nguyên thực sự đáp ứng yêu cầu của các bạn, Thư viện có kế hoạch và tiến hành bổ sung tài liệu mới đáp ứng theo đề cương chi tiết của tất cả các môn học mỗi học kỳ.

Hãy khám phá kho sách dành riêng cho việc học của bạn tại Thư viện bằng cấp click vào mã và tên môn học mà bạn đang quan tâm ở dưới đây:

Năm học 2017 – 2018: