Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế Công nghiệp

 Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế Công nghiệp, học kỳ I, năm học 2017-2018 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23H - CN HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMC0010 Tin học ứng dụng (Photoshop)
DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật
DMC0045 Trang trí cơ bản
DMC0050 Hình họa 1(Hình khối, tĩnh vật)
DTH0012 Tin học đại cương
K22H - CN HKI (2017 - 2018) DMC0131 Tin học ứng dụng-Autocad 2D
DMC0191 Nghiên cứu lịch sử tạo dáng công nghiệp
DMC0210 Hình họa 3-vẽ người
DMC0300 Điêu khắc
DMC0310 Diễn họa sản phẩm tạo dáng I(tay)
DMC0320 Thẩm mỹ hình khối
DMC0330 Cơ sở tạo dáng công nghiệp
DMC0340 Kỹ thuật thể hiện mô hình tạo dáng
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DXH0060 Cơ sở văn hóa Việt Nam
K20H - CN HKI (2017 - 2018) H0106 Đồ án TD Phương tiện Giao thông
H099C Đồ án Tiền Tốt nghiệp-Tạo dáng
H123A Chuyên đề Tạo dáng
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN

 

 Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế Công nghiệp, năm học 2016-2017 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22H - CN HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMC0010 Tin học ứng dụng (Photoshop)
DMC0020 Giải phẫu học
DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật
DMC0040 Trang trí cơ bản
DMC0050 Hình họa 1(Hình khối, tĩnh vật)
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0010 Tin học đại cương
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DMC0060 Phương pháp sáng tạo
DMC0121 Vẽ kỹ thuật
DMC0140 Ergonormie (nhân trắc học)
DMC0150 Vẽ phối cảnh
DMC0092 Trang trí cơ sở ngành tạo dáng
DMC0100 Hình họa 2-Tượng (chì)
K21H - CN HKI (2016 - 2017) H0009 Hình Họa Chuyên Ngành 3
H0021 Tin Học Ch.Ngành (AutoCad 2D)
H0035 Thẩm Mỹ Hình Khối
H0090 Nghiên Cứu LSPT Tạo dáng CN
H0154 Diễn họa SP Tạo dáng 1(Tay)
H020B Điêu Khắc
H034A Kỹ Thuật Mô Hình
H091A Cơ sở Tạo dáng Công nghiệp
TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN)
VH106 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
HKII (2016 - 2017) H0019 Hình Họa Chuyên Ngành 4
H0033 Vật liệu, Xử lý Vật liệu TD
H0113 Thiết Kế TD: Dụng Cụ Cầm Tay
H015A Lịch Sử Mỹ Thuật
H0160 Diễn họa SP Tạo dáng 2(2D)
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K20H - CN HKI (2016 - 2017) H0017 Nghệ Thuật Học
H0070 Đồ án Tạo Dáng SảnPhẩm NộiThất
H0126 Đồ án Tạo dáng5:Thiếtkế SP ĐồNhựa
H0167 Cơ Kỹ Thuật
H0192 Phương pháp và kỹ thuật gia công
H036A Thiết kế TD: SP Đồ Thủy Tinh
H037A Đồ án Tạo Dáng SP-Gốm,Sứ
H165A Diễn họa SP Tạo dáng 3(3D)
HKII (2016 - 2017) H0170 Thiết kế đồ họa SP tạo dáng
H0172 Thiết kế Đồ chơi
H171A Thiết kế Trang sức
H173A Thiết kế SP Kim khí Điện máy
PL101 Pháp Luật Đại Cương
PL108 Pháp luật chuyên ngành MTCN
K19H - CN HKI (2016 - 2017) H0106 Đồ án TD Phương tiện Giao thông
H099C Đồ án Tiền Tốt nghiệp-Tạo dáng
H123A Chuyên đề Tạo dáng
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
HKII (2016 - 2017) H0119 Đồ án Tốt nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

 

 


Tin khác