Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế Nội thất

 Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế Nội thất, học kỳ I, năm học 2017-2018

 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23H - NT HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMC0010 Tin học ứng dụng (Photoshop)
DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật
DMC0045 Trang trí cơ bản
DMC0050 Hình họa 1(Hình khối, tĩnh vật)
DTH0012 Tin học đại cương
K22H-NT HKI (2017 - 2018) DMC0151 Vẽ phối cảnh nội thất
DMC0171 Trang trí chuyên ngành Nội thất
DMC0210 Hình họa 3-vẽ người
DMC0260 Thiết kế nội thất trên máy tính-Sketchup
DMC0270 Nguyên lý thiết kế kiến trúc
DMC0280 Cấu tạo kiến trúc
DMC0290 Cơ sở thiết kế nội thất
DMC0300 Điêu khắc
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DXH0060 Cơ sở văn hóa Việt Nam
K21H-NT HKI (2017 - 2018) H0017 Nghệ Thuật Học
H0164 Thiết kế NT Công trình Giáo Dục
H0174 Kỹ thuật ánh sáng trong NT
H049A Thiết kế Trang thiết bị Nội Thất
H063A TK Nội Thất Thương Mại1: Shop
H085A Nghiên Cứu LSPT ngành Nội Thất
H175A Thiết kế NT công trình nhà ở
K20H-NT HKI (2017 - 2018) H099B Đồ án Tiền Tốt nghiệp-Nội thất
H133A Chuyên đề Nội thất
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế Nội thất, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22H-NT HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMC0010 Tin học ứng dụng (Photoshop)
DMC0020 Giải phẫu học
DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật
DMC0040 Trang trí cơ bản
DMC0050 Hình họa 1(Hình khối, tĩnh vật)
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0010 Tin học đại cương
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DMC0060 Phương pháp sáng tạo
DMC0120 Cơ sở bản vẽ Kiến trúc-nội thất(Vẽ KT)
DMC0130 Autocad 2D(Bản vẽ NT&ứng dụng MT)
DMC0091 Trang trí cơ sở ngành nội thất
DMC0100 Hình họa 2-Tượng (chì)
K21H-NT HKI (2016 - 2017) AR023 Nguyên Lý Kiến Trúc
H0007 Vẽ phối cảnh
H0009 Hình Họa Chuyên Ngành 3
H0086 Trang Trí Nội Thất
H0087 Cấu tạo Kiến trúc
H0088 Cơ sở Thiết kế Nội thất
H0157 Tin học chuyên ngành SketchUp
H020B Điêu Khắc
TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN)
VH106 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
HKII (2016 - 2017) H0159 Thiết kế không gian chuyên biệt
H015A Lịch Sử Mỹ Thuật
H015B Lịch sử nội thất
H045A Tin học CN Nội thất 1-3D Max
H048A Kỹ Thuật Thể hiện Đồ án Nội thất
H089B Vật Liệu ứng dụng trong Nội Thất
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K20H-NT HKI (2016 - 2017) H0017 Nghệ Thuật Học
H0164 Thiết kế NT Công trình Giáo Dục
H0174 Kỹ thuật ánh sáng trong NT
H020B Điêu Khắc
H049A Thiết kế Trang thiết bị Nội Thất
H063A TK Nội Thất Thương Mại1: Shop
H175A Thiết kế NT công trình nhà ở
HKII (2016 - 2017) H0178 Thiết kế NT công trình Văn hóa
H0191 Thiết kế nội thất văn phòng
H062A Thiết Kế Tiểu Cảnh,Sân Vườn
H063D Thiết kế NT công trình dịch vụ
PL101 Pháp Luật Đại Cương
PL108 Pháp luật chuyên ngành MTCN
K19H-NT HKI (2016 - 2017) H099B Đồ án Tiền Tốt nghiệp-Nội thất
H133A Chuyên đề Nội thất
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
HKII (2016 - 2017) H0119 Đồ án Tốt nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

 

 


Tin khác