Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế Đồ họa

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế đồ họa, học kỳ I, năm học 2017-2018 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23H - DH HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMC0010 Tin học ứng dụng (Photoshop)
DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật
DMC0045 Trang trí cơ bản
DMC0050 Hình họa 1(Hình khối, tĩnh vật)
DTH0012 Tin học đại cương
K22H-DH HKI (2017 - 2018) DMC0081 Nghệ thuật chữ 2
DMC0170 Trang trí chuyên ngành đồ họa
DMC0180 Cơ sở thiết kế đồ họa
DMC0190 Nghiên cứu lịch sử Đồ họa
DMC0200 Xử lý hình ảnh trên máy tính
DMC0210 Hình họa 3-vẽ người
DMC0220 Màu sắc và trang trí trên máy tính(ILL)
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DXH0060 Cơ sở văn hóa Việt Nam
K21H-DH HKI (2017 - 2018) H0017 Nghệ Thuật Học
H0028 Đồ án Bao bì Sản phẩm (Bao bì Khối)
H0120 Marketing
H0150 In ấn Đồ họa Truyền thống (Lụa,Đá)
H0162 Thiết kế dàn trang
H0166 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc
H017B Nghệ thuật Nhiếp ảnh
H058A Đồ án Poster Quảng Cáo Sản Phẩm
K20H-DH HKI (2017 - 2018) H0132 TK nhận diện Thương hiệu
H0193 Đồ họa chiến dịch truyền thông
H099A Đồ án Tiền Tốt nghiệp-Đồ họa
H141A Chuyên đề Đồ họa
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế đồ họa, năm học 2016-2017 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22H-DH HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMC0010 Tin học ứng dụng (Photoshop)
DMC0020 Giải phẫu học
DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật
DMC0040 Trang trí cơ bản
DMC0050 Hình họa 1(Hình khối, tĩnh vật)
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0010 Tin học đại cương
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DMC0060 Phương pháp sáng tạo
DMC0070 Luật xa gần
DMC0080 Nghệ thuật chữ 1
DMC0090 Trang trí cơ sở ngành đồ họa
DMC0100 Hình họa 2-Tượng (chì)
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
K21H-DH HKI (2016 - 2017) H0009 Hình Họa Chuyên Ngành 3
H0057 Đồ án Poster Nghệ Thuật Chữ
H0081 Nghiên cứu LSPT ngành Đồ họa
H010B Trang Trí Chuyên ngành Đồ Họa
H024A Xử lý hình ảnh trên máy tính
H082A Cơ sở Thiết kế Đồ họa
H149A Màu sắc&Trang trí trên Máytính
TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN)
VH106 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
HKII (2016 - 2017) H0019 Hình Họa Chuyên Ngành 4
H0083 TKĐH:Bìa sách-Minh họa,Tạp Chí
H0084 Đồ họa: Kỹ thuật ,Vật liệu in
H015A Lịch Sử Mỹ Thuật
H030B Tranh Khắc Mầu
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K20H-DH HKI (2016 - 2017) H0017 Nghệ Thuật Học
H0028 Đồ án Bao bì Sản phẩm (Bao bì Khối)
H0120 Marketing
H0150 In ấn Đồ họa Truyền thống (Lụa,Đá)
H0162 Thiết kế dàn trang
H0166 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc
H017B Nghệ thuật Nhiếp ảnh
H058A Đồ án Poster Quảng Cáo Sản Phẩm
HKII (2016 - 2017) H0055 Thiết Kế Logo (Thương hiệu)
H0096 Đồ án Thiết kế Lịch
H0129 Tin học CN Đồ họa 4: GD Web
H0168 Thiết kế Báo-Tạp chí
PL101 Pháp Luật Đại Cương
PL108 Pháp luật chuyên ngành MTCN
K19H-DH HKI (2016 - 2017) H0132 TK nhận diện Thương hiệu
H017B Nghệ thuật Nhiếp ảnh
H0193 Đồ họa chiến dịch truyền thông
H099A Đồ án Tiền Tốt nghiệp-Đồ họa
H141A Chuyên đề Đồ họa
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
HKII (2016 - 2017) H0119 Đồ án Tốt nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

 

 


Tin khác