Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Đồ họa truyền thông tương tác

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Đồ họa truyền thông tương tác, học kỳ I, năm học 2017-2018 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23H - DHTT HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMC0011 ứng dụng kỹ thuật số 1(Photoshop)
DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật
DMC0044 Đồ họa thị giác 1(Trang trí CB)
DMC0051 Tạo hình 1(Hình khối, tĩnh vật, ký họa)
DTH0012 Tin học đại cương
K22H-DHTT HKI (2017 - 2018) DMC0013 ứng dụng kỹ thuật số 3(Adobe Premier)
DMC0043 Đồ họa thị giác 3
DMC0101 Tạo hình 3 (Storyboard)
DMC0211 Tạo hình 2-Chân dung và dáng người
DMC0230 Thiết kế phẳng 1
DMC0240 Kịch bản 1(Trình bày ý tưởng-Storyline)
DMC0250 Truyền thông kỹ thuật số 1
DMC0251 Truyền thông kỹ thuật số 2
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DXH0060 Cơ sở văn hóa Việt Nam
K21H-DHTT HKI (2017 - 2018) H0017 Nghệ Thuật Học
H0194 Kỹ xảo 1 (Modeling - 4D cinema)
H0195 Truyền thông KTS 3 (Sound effect)
H0196 Quản trị và dự toán phim
H0197 Đồ án Đồ họa tương tác 1 (KB-TVC-QP-DP)
H0198 Lập trình 2 (Game-Code ứng dụng)
H0199 Thiết kế Game (ứng dụng)
H182A Kịch bản (Xây dựng ý tưởng-TVC)
K20H-DHTT HKI (2017 - 2018) H0200 Thiết kế hoạt hình
H099A Đồ án Tiền Tốt nghiệp-Đồ họa
H190B Hoạt hình 3 (MAYA 2)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Đồ họa truyền thông tương tác, năm học 2016-2017 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22H-DHTT HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMC0011 ứng dụng kỹ thuật số 1(Photoshop)
DMC0020 Giải phẫu học
DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật
DMC0041 Đồ họa thị giác 1(Trang trí CB)
DMC0051 Tạo hình 1(Hình khối, tĩnh vật, ký họa)
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0010 Tin học đại cương
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DMC0060 Phương pháp sáng tạo
DMC0110 Thiết kế bối cảnh 1
DMC0012 ứng dụng kỹ thuật số 2(Illustrator)
DMC0080 Nghệ thuật chữ 1
DMC0042 Đồ họa thị giác 2
K21H-DHTT HKI (2016 - 2017) H001C Tạo hình 2 (Chân dung-Dáng người)
H010F Đồ họa thị giác 3 (Trang trí CN)
H017C Truyền thông KTS 1 (Nhiếp ảnh)
H0181 Thiết kế phẳng 1(HT nhận diện đồ họa CB)
H0182 Kịch bản(Trình bày ý tưởng-Story Line)
H0183 Truyền thông KTS 2(Kỹ thuật quay phim 1)
H0184 ứng dụng KTS 3(Adobe Premier)
H0185 Tạo hình 3-Diễn họa CN(Storyboard)
TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN)
VH106 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
HKII (2016 - 2017) H015A Lịch Sử Mỹ Thuật
H0186 ứng dụng kỹ thuật số 4(After Effect)
H0187 Lập trình 1(HTML scrip code programming)
H0188 Thiết kế giao diện(Web+App)
H0189 Diễn họa bối cảnh game
H0190 Hoạt hình 1 (Stop motion,timelapse)
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K20H-DHTT HKI (2016 - 2017) H0017 Nghệ Thuật Học
H0194 Kỹ xảo 1 (Modeling - 4D cinema)
H0195 Truyền thông KTS 3 (Sound effect)
H0196 Quản trị và dự toán phim
H0197 Đồ án Đồ họa tương tác 1 (KB-TVC-QP-DP)
H0198 Lập trình 2 (Game-Code ứng dụng)
H0199 Thiết kế Game (ứng dụng)
H182A Kịch bản (Xây dựng ý tưởng-TVC)
HKII (2016 - 2017) H181A Thiết kế phẳng 2(HT đồ họa giới thiệuSP)
H185A Tạo hình 4-Thiết kế nhân vật(vẽ Digital)
H190A Hoạt hình 2 (MAYA 1)
H194A Kỹ xảo 2 (VFX nâng cao-hình hiệu)
H197A Đồ án Đồ họa tương tác 2
PL101 Pháp Luật Đại Cương
PL108 Pháp luật chuyên ngành MTCN

 

 


Tin khác