Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế Thời trang

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế Thời trang, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23H - TT HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMC0010 Tin học ứng dụng (Photoshop)
DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật
DMC0045 Trang trí cơ bản
DMC0050 Hình họa 1(Hình khối, tĩnh vật)
DTH0012 Tin học đại cương
K22H-TT HKI (2017 - 2018) DMC0014 Tin học ứng dụng (Illustrator)
DMC0161 Kỹ thật cắt may 2 (Trang phục nữ)
DMC0192 Nghiên cứu lịch sử phát triển thời trang
DMC0210 Hình họa 3-vẽ người
DMC0360 Cơ sở thiết kế thời trang
DMC0370 Vật liệu-nguyên phụ liệu ngành may
DMC0380 Trang trí trên trang phục
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DXH0060 Cơ sở văn hóa Việt Nam
K21H-TT HKI (2017 - 2018) H0017 Nghệ Thuật Học
H0043 Thiết kế rập công nghiệp
H0120 Marketing
H0127 Tin Học TT: Thiết kế Nhảy sai
H094A T.Kế Trang phục 1:Truyền Thống
H115A Thiết Kế Trang Phục: Thể Thao
H128A Thiết kế Trang phục: Công sở
K20H-TT HKI (2017 - 2018) H0145 Thiết kế Trang phục Trình Diễn
H099D Đồ án Tiền Tốt nghiệp-Thời trang
H147A Chuyên đề Thời trang
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thiết kế Thời trang, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22H-TT HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMC0010 Tin học ứng dụng (Photoshop)
DMC0020 Giải phẫu học
DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật
DMC0040 Trang trí cơ bản
DMC0050 Hình họa 1(Hình khối, tĩnh vật)
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0010 Tin học đại cương
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DMC0060 Phương pháp sáng tạo
DMC0140 Ergonormie (nhân trắc học)
DMC0160 Kỹ thuật cắt may cơ bản 1
DMC0093 Trang trí cơ sở ngành thời trang
DMC0100 Hình họa 2-Tượng (chì)
K21H-TT HKI (2016 - 2017) H0009 Hình Họa Chuyên Ngành 3
H0042 Trang trí trên Trang phục
H008A Nguyên phụ liệu ngành may
H0092 Nghiên cứu LSPT Thời trang
H022C Tin Học ứng dụng (illustrator)
H074C Kỹ thuật Cắt May 2
H093A Cơ sở Thiết kế Thời trang
TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN)
VH106 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
HKII (2016 - 2017) H0019 Hình Họa Chuyên Ngành 4
H015A Lịch Sử Mỹ Thuật
H074B Kỹ thuật Cắt May 3
H075A Thiết kế Trang phục: Dạo phố
H116A Thiết kế Trang phục: Trẻ Em
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K20H-TT HKI (2016 - 2017) H0017 Nghệ Thuật Học
H0043 Thiết kế rập công nghiệp
H0120 Marketing
H0127 Tin Học TT: Thiết kế Nhảy sai
H094A T.Kế Trang phục 1:Truyền Thống
H115A Thiết Kế Trang Phục: Thể Thao
H128A Thiết kế Trang phục: Công sở
HKII (2016 - 2017) H0135 Thiết kế phụ trang
H0136 Nghệ thuật trang điểm
H0177 Đồ Họa chuyên ngành Thời trang
H017B Nghệ thuật Nhiếp ảnh
H043B Thiết kế trên Manocanh (Rập 3D)
H138A Thiết kế trang phục: Lễ Hội
PL101 Pháp Luật Đại Cương
PL108 Pháp luật chuyên ngành MTCN
K19H-TT HKI (2016 - 2017) H0145 Thiết kế Trang phục Trình Diễn
H099D Đồ án Tiền Tốt nghiệp-Thời trang
H147A Chuyên đề Thời trang
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
HKII (2016 - 2017) H0119 Đồ án Tốt nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

 

 


Tin khác