Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kiến trúc

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kiến trúc, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23A HKI (2017 - 2018) DAR0010 Hình họa 1
DAR0020 Hội Họa 1(Trang trí)
DAR0030 Kiến trúc nhập môn
DAR0040 Bài tập cơ sở kiến trúc 1
DAR0041 Bài tập cơ sở kiến trúc 2
DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DTN0050 Toán cao cấp
K22A HKI (2017 - 2018) DAR0061 Cấu tạo kiến trúc 2
DAR0062 Đồ án cấu tạo
DAR0070 Lịch sử kiến trúc phương Đông
DAR0080 Nguyên lý thiết kế công trình nhà ở
DAR0090 Bố cục tạo hình
DAR0100 Đồ án kiến trúc công cộng 1
DAR0110 Đồ án nhà ở 1
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DTH0012 Tin học đại cương
K21A HKI (2017 - 2018) AR029 Lý Thuyết Kiến Trúc Công Nghiệp
AR052 Xã Hội Học Kiến Trúc
AR08C Cấu Tạo Kiến Trúc A(3)
AR11B Lịch Sử Kiến Trúc 2 (Phương Đông)
AR11C Lịch Sử Kiến Trúc 3 (Việt Nam)
AR16C Kết Cấu Công Trình 1
AR25B Thiết Kế Nhanh 2
AR76D Đồ án Nhà ở 2
AR77H Đồ án Nhà Công Cộng 2
TH130 Đồ họa Kiến Trúc 1
K20A HKI (2017 - 2018) AR039 Kết Cấu Công Trình 3
AR040 Trắc Địa
AR088 Đồ án kiến trúc Thiết kế nội ngoại thất
AR18E Thiết Kế Nhanh 4
AR27B Kỹ Thuật Công Trình-Điện
AR28A Kỹ Thuật Đô Thị 1-Giao Thông
AR46A Khí Hậu Kiến Trúc
AR46D Thông Gió Kiến Trúc
AR58C Đồ án kiến trúc Quy hoạch khu ở
AR67A Chuyên Đề Kiến Trúc Nhiệt Đới
K19A HKI (2017 - 2018) AR053 Ch.Đề Trang Thiết Bị Kỹ Thuật
AR065 Kinh Tế Xây Dựng
AR068 Đồ án Tổng Hợp
AR069 Đồ án Chuyên Đề Tốt Nghiệp
AR082 Đồ án Đề Cương Tốt Nghiệp
AR084 Kỹ Thuật Thi Công
AR086 Chuyên đề: Kiến trúc và phong thủy
AR087 Chuyên đề: Lập và quản lý dự án
AR59A Thiết Kế Nhanh 6
XH031 Luật Xây Dựng

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kiến trúc, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22A HKI (2016 - 2017) DAR0010 Hình họa 1
DAR0020 Hội Họa 1(Trang trí)
DAR0030 Kiến trúc nhập môn
DAR0040 Bài tập cơ sở kiến trúc 1
DAR0041 Bài tập cơ sở kiến trúc 2
DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTN0011 Toán cao cấp 1(Đại số)
HKII (2016 - 2017) DAR0011 Hình họa 2
DAR0021 Hội Họa 2 (Vẽ tượng)
DAR0042 Bài tập cơ sở kiến trúc 3
DAR0043 Bài tập cơ sở kiến trúc 4
DAR0050 Nguyên lý thiết kế công trình công cộng
DAR0060 Cấu tạo kiến trúc 1
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
K21A HKI (2016 - 2017) AR037 Hình Họa 3
AR071 Vẽ Ghi
AR08B Cấu Tạo Kiến Trúc A(2)
AR09A Sức Bền Vật Liệu (CHCT 1)
AR64D Bài Tập Cơ Sở Kiến Trúc 4
AR64E Bài Tập Cơ Sở Kiến Trúc 5
HN164 Hội Họa (Phong Cảnh)
PL101 Pháp Luật Đại Cương
TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN)
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
HKII (2016 - 2017) AR010 Lý Thuyết Kiến Trúc Dân Dụng
AR011 Lịch Sử Kiến Trúc 1
AR05D Cơ Học Kết Cấu (CHCT 2)
AR12F Bố Cục Tạo Hình
AR25A Thiết Kế Nhanh 1
AR38A Đồ án Cấu Tạo Kiến Trúc (A)
AR76B Đồ án Nhà ở 1
AR77L Đồ án kiến trúc công cộng 1
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K20A HKI (2016 - 2017) AR029 Lý Thuyết Kiến Trúc Công Nghiệp
AR052 Xã Hội Học Kiến Trúc
AR074 Chuyên Đề KT & Trang Trí 1
AR08C Cấu Tạo Kiến Trúc A(3)
AR11B Lịch Sử Kiến Trúc 2 (Phương Đông)
AR11C Lịch Sử Kiến Trúc 3 (Việt Nam)
AR12C Bố Cục Kiến Trúc 3
AR16C Kết Cấu Công Trình 1
AR25B Thiết Kế Nhanh 2
AR34C Điêu Khắc 1
AR76C Đồ án Nhà ở 2
AR77H Đồ án Nhà Công Cộng 2
TH124 Đồ họa Kiến Trúc 1
HKII (2016 - 2017) AR043 Lịch Sử Đô Thị
AR045 Cấu Tạo Kiến Trúc A(4)
AR16B Kết Cấu Công Trình 2
AR18D Thiết Kế Nhanh 3
AR26A Lý Thuyết Q.Hoạch N.Thôn,Đô Thị
AR46B Quang Học Kiến Trúc
AR74D Chuyên Đề K.Trúc & Môi Trường
AR77I Đồ án Nhà Công Cộng 3&Trang Trí 1
AR81D Đồ án kiến trúc công nghiệp
TH128 Đồ họa Kiến Trúc 2
K19A HKI (2016 - 2017) AR039 Kết Cấu Công Trình 3
AR040 Trắc Địa
AR18E Thiết Kế Nhanh 4
AR27B Kỹ Thuật Công Trình-Điện
AR28A Kỹ Thuật Đô Thị 1-Giao Thông
AR34A Điêu Khắc 2
AR46A Khí Hậu Kiến Trúc
AR46D Thông Gió Kiến Trúc
AR58A Đồ án Quy Hoạch 2
AR67A Chuyên Đề Kiến Trúc Nhiệt Đới
AR77J Đồ án Nhà Công Cộng 4
HKII (2016 - 2017) AR050 Thiết Kế Nhanh 5
AR054 Chuyên Đề Kết Cấu Hiện Đại
AR066 Chuyên Đề Kiến Trúc Hiện Đại
AR078 Kỹ Thuật Đô Thị 3-San Nền
AR46C Âm Học Kiến Trúc
AR46F Bài Tập Lớn Vật Lý Kiến Trúc
AR62A Cảnh Quan Đô Thị
AR72C Cấp thoát nước:Đô thị-Công trình
AR77K Đồ án Nhà Công Cộng 5&Trang Trí 2
AR81C Đồ án Nhà Công Nghiệp 2
NNUD1 Anh Văn Chuyên Ngành (UD)
K18A HKI (2016 - 2017) AR053 Ch.Đề Trang Thiết Bị Kỹ Thuật
AR064 Kỹ Thuật Thi Công
AR065 Kinh Tế Xây Dựng
AR069 Đồ án Chuyên Đề Tốt Nghiệp
AR082 Đồ án Đề Cương Tốt Nghiệp
AR085 Chuyên đề Kiến trúc Chuyênbiệt
AR59A Thiết Kế Nhanh 6
AR68B Đồ án Tổng Hợp
XH031 Luật Xây Dựng
HKII (2016 - 2017) LVA01 Thiết Kế Tốt Nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

 


Tin khác