Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quản trị Kinh doanh

 Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quản trị Kinh doanh, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23Q HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMT0020 Môi trường và con người
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTH0012 Tin học đại cương
DTN0010 Đại số tuyến tính
DTN0041 Toán cao cấp 2(Giải tích)
DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMT0020 Môi trường và con người
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTH0012 Tin học đại cương
DTN0010 Đại số tuyến tính
DTN0041 Toán cao cấp 2(Giải tích)
K22Q HKI (2017 - 2018) DAC0260 Kế toán quản trị
DQT0050 Nghiên cứu thị trường
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DTN0070 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
DXH0041 Phương pháp nghiên cứu khoa học
DXH0071 Kỹ năng làm việc nhóm
K21Q HKI (2017 - 2018) KT002 Lý Thuyết Tiền Tệ Ngân Hàng
KT003 Quản Trị Tiếp Thị
KT015 Kinh Doanh Quốc Tế
KT033 Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế (NT1)
KT32A Kế Toán Chi Phí Giá Thành-DN2
QT007 Quản Trị Rủi Ro & Bảo Hiểm KD
QTTC2 Quản Trị Tài Chính
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
K20Q HKI (2017 - 2018) KT026 Thuế
KT065 Quản Trị Chất Lượng
KT29B Quản Trị Nhân Lực
KT33B Ng.Vụ VậnTải Bảo Hiểm Ng.Thương
QT003 Quản Trị Dự án
QT009 Tâm Lý Quản Trị
QT018 Chiến Lược Tài Chính Trong KD
TA231 Anh văn 7

 

 Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quản trị Kinh doanh, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22Q HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DKT0010 Kinh tế vi mô
DPL0010 Pháp luật đại cương
DQT0010 Quản trị học
DQT0020 Đạo đức kinh doanh
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTN0011 Toán cao cấp 1(Đại số)
DXH0021 Phương pháp học đại học
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DKT0021 Marketing căn bản
DKT0030 Kinh tế vĩ mô
DKT0040 Nguyên lý kế toán
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTH0010 Tin học đại cương
DTN0041 Toán cao cấp 2(Giải tích)
K21Q HKI (2016 - 2017) HN324 Marketing Căn Bản
KT028 Nguyên Lý Kế Toán
MT105 Môi Trường Và Con Người
QT021 Hệ Thống Thông Tin
TA223 Anh văn 3 (Khối Kinh tế)
TN204 Lý Thuyết Xác Suất và TK Toán
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
HKII (2016 - 2017) KT013 Quản Trị Sản Xuất
KT032 Kế Toán Tài Chính-(D.Nghiệp 1)
KT08A Luật Kinh Tế
KT21A Kinh Tế Lượng
KT35A Nghiên Cứu Marketing
TA226 Anh văn 4 (Khối Kinh tế)
TH004 Tin Học Quản Trị 1
K20Q HKI (2016 - 2017) KT002 Lý Thuyết Tiền Tệ Ngân Hàng
KT003 Quản Trị Tiếp Thị
KT015 Kinh Doanh Quốc Tế
KT033 Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế (NT1)
KT32A Kế Toán Chi Phí Giá Thành-DN2
QT007 Quản Trị Rủi Ro & Bảo Hiểm KD
QTTC2 Quản Trị Tài Chính
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
HKII (2016 - 2017) KT32B Kế Toán Công Ty-(D.Nghiệp 3)
KT33A Kỹ Thuật Ng.Thương&TT Q.Tế-NT2
KT66A Kế Toán Quản Trị
KT67A Chiến Lược Chính Sách Kinh Doanh
QT006 Thị Trường Chứng Khoán
QT011 Kiểm Toán
TA229 Anh văn 6 (Khối Kinh tế)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K19Q HKI (2016 - 2017) KT026 Thuế
KT29B Quản Trị Nhân Lực
KT33B Ng.Vụ VậnTải Bảo Hiểm Ng.Thương
QT003 Quản Trị Dự án
QT009 Tâm Lý Quản Trị
QT011 Kiểm Toán
QT018 Chiến Lược Tài Chính Trong KD
TA231 Anh văn 7
HKII (2016 - 2017) LVQT1 Khóa Luận Tốt Nghiệp
QT014 Báo Cáo Thực Tập
QT023 Thi Tốt Nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

 

 


Tin khác