Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kỹ thuật nhiệt

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kỹ thuật Nhiệt, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23NL HKI (2017 - 2018) DHH0013 Hóa học đại cương
DNL0010 Nhiệt động kỹ thuật
DNL0020 Vẽ kỹ thuật cơ khí 1
DTA0012 Anh văn 1
DTA0090 Anh văn chuyên ngành KT nhiệt
DTH0012 Tin học đại cương
DVL0010 Vật lý đại cương 1
K22NL HKI (2017 - 2018) DCT0030 Tư tưởng Hồ Chí Minh
DNL0060 Kỹ thuật điện tử
DNL0070 Cơ học chất lưu
DNL0080 Kỹ thuật lạnh
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DTA0090 Anh văn chuyên ngành KT nhiệt
DTN0091 Giải tích 2
DXD0031 Sức bền vật liệu
K21NL HKI (2017 - 2018) NL013 Vi Xử Lý
NL016 Kỹ Thuật Môi Trường&An Toàn
NL017 Vật Liệu Nhiệt-Lạnh
NL024 Bơm quạt máy nén
NL036 Đồ án Cung cấp Điện
NL07B Chi tiết máy
NL18A Đồ án Kỹ thuật Lạnh 1
NL21A Lò hơi và Mạng nhiệt
NL25A Công nghệ chế tạo máy
K20NL HKI (2017 - 2018) NL034 Quản trị dự án Nhiệt lạnh
NL035 Kinh tế năng lượng
NL31A Điều khiển tự động qua MáyTính
NL33A Nhà máy Nhiệt điện
TT055 Thực hành tự động hóa QTNL
XH031 Luật Xây Dựng
K19NL HKI (2017 - 2018) NL038 Đồ án Tốt nghiệp

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kỹ thuật Nhiệt, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22NL HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DHH0010 Hóa học đại cương
DNL0010 Nhiệt động kỹ thuật
DNL0020 Vẽ kỹ thuật cơ khí 1
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0010 Tin học đại cương
DTN0012 Đại số
DVL0012 Vật lý đại cương (NL)
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DNL0021 Vẽ kỹ thuật cơ khí 2
DNL0030 Cơ lý thuyết
DNL0040 Truyền nhiệt
DNL0050 Kỹ thuật điện
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTN0040 Giải tích 1
K21NL HKI (2016 - 2017) NL002 Sức bền vật liệu
NL003 Kỹ thuật điện
NL008 Cơ học chất lưu
NL009 Kỹ Thuật Điện tử
PL101 Pháp Luật Đại Cương
TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN)
TN125 Giải Tích 2
TN15B Kỹ Thuật Lạnh
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
HKII (2016 - 2017) NL004 Nguyên lý máy
NL011 Thiết bị Trao đổi Nhiệt
NL020 Kỹ Thuật Số
NL14A Thiết bị Điện
NL19A Chuyên đề Điều Hòa Không Khí
NNDI2 Anh Văn ChuyênNgành NhiệtLạnh1
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
TT04A Thí Nghiệm Kỹ Thuật Điện Tử
TT053 Thực tập Cơ điện
TT52A Thực tập Nhiệt Lạnh 1
K20NL HKI (2016 - 2017) NL013 Vi Xử Lý
NL015 Dung Sai Lắp Ghép
NL016 Kỹ Thuật Môi Trường&An Toàn
NL017 Vật Liệu Nhiệt-Lạnh
NL024 Bơm quạt máy nén
NL036 Đồ án Cung cấp Điện
NL18A Đồ án Kỹ thuật Lạnh 1
NL21A Lò hơi và Mạng nhiệt
NL25A Công nghệ chế tạo máy
HKII (2016 - 2017) NL012 Điều Khiển Thủy Khí&PLC
NL023 Cơ sở LT điều chỉnh tựđộng QTN
NL026 Kỹ thuật sấy
NL027 Cấp thoát nước công trình
NL030 Tự động hóa quá trình Nh.Lạnh
NL18B Đồ án Kỹ thuật Lạnh 2
NL28A Đồ án Công nghệ chế tạo máy
K19NL HKI (2016 - 2017) NL034 Quản trị dự án Nhiệt lạnh
NL035 Kinh tế năng lượng
NL28A Đồ án Công nghệ chế tạo máy
NL31A Điều khiển tự động qua MáyTính
NL33A Nhà máy Nhiệt điện
TT055 Thực hành tự động hóa QTNL
XH031 Luật Xây Dựng
HKII (2016 - 2017) NL037 Thực tập tốt nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM
K18NL HKI (2016 - 2017) NL038 Đồ án Tốt nghiệp

 


Tin khác