Đặt mượn tài liệu

 

Vì sao nên sử dụng đặt mượn tài liệu?

Số lượng mỗi đầu tài liệu trong Thư viện là giới hạn, trung bình khoảng 4 bản/ đầu tài liệu, bao gồm cả tài liệu chỉ đọc tại chỗ, tài liệu số hóa nếu có. Do vậy, có thể khi bạn cần mượn tài liệu về nhà, đã có một vài bạn đọc khác mượn về trước bạn. Dịch vụ đặt mượn tài liệu giúp bạn mượn được ngay cuốn sách mình cần khi tài liệu được trả về kho, không ngại "chậm chân" thêm lần nữa.

Dịch vụ đặt mượn tài liệu cũng có thể được sử dụng nếu bạn cần một cuốn sách tại Thư viện mà chưa thể đến mượn trực tiếp, bạn sẽ “giữ chỗ” tài liệu đó để được ưu tiên mượn về khi có nhiều bạn đọc yêu cầu trùng tài liệu với bạn.

 

Làm thế nào để đặt mượn tài liệu?

Bạn kiểm tra sách hiện có lưu hành bình thường không, tại địa chỉ: http://thuvien.vanlanguni.edu.vn, sau đó gọi điện thoại hoặc gửi email đến Thư viện để đặt mượn tài liệu. Nếu sách còn trong kho, Thư viện sẽ giữ sách cho bạn; nếu sách đã có người mượn, Thư viện sẽ liên lạc với bạn ngay khi sách được trả. Đến ngày hẹn, bạn tới Thư viện làm thủ tục mượn sách.