Sử dụng tài liệu số

 

Tài liệu số của Thư viện Văn Lang được đăng tải ở đâu?

Tính đến tháng 9/2017, Thư viện Văn Lang hiện có hơn 600 tài liệu số, lưu tại website Thư viện số: thuvienso.vanlanguni.edu.vn.

Bạn cũng có thể truy cập kho tài liệu số của Thư viện Văn Lang tại mục Tài liệu số trên website Thư viện.

 

Có thể tìm thấy thông tin gì về một tài liệu số trên Thư viện số Văn Lang?

Khi thực hiện thao tác tìm kiếm tài liệu trên trang Thư viện số Văn Lang, bạn sẽ tiếp cận được mục lục và biểu ghi của tài liệu, bao gồm những thông tin sau:

Nhan đề

Tác giả

Từ khóa

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tóm tắt

Ngôn ngữ

Dạng ấn phẩm gốc

Định danh của tài liệu trong Thư viện số Văn Lang

Bộ sưu tập của tài liệu trong Thư viện số Văn Lang

 

Làm thế nào để đăng ký thành viên, sử dụng Thư viện số Văn Lang?

Để sử dụng các chức năng trên trang Thư viện số Văn Lang, bạn đăng nhập bằng email Văn Lang và mật khẩu do Trường cung cấp. Nếu chưa có email Văn Lang, bạn gửi yêu cầu tạo tài khoản Thư viện số đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Trong đó, bạn ghi rõ họ tên, mã số sinh viên và số điện thoại liên lạc.

 

Tài liệu số trên Thư viện số Văn Lang được tập hợp, phân loại thành mấy bộ sưu tập?

Tài liệu trên Thư viện số Văn Lang hiện được tập hợp, phân loại vào 7 bộ sưu tập. Bạn có thể giới hạn việc tìm kiếm tài liệu theo bộ sưu tập để kết quả tìm kiếm hiển thị nhanh chóng và chính xác hơn. 7 bộ sưu tập tài liệu số cụ thể như sau:

Bài báo khoa học của GV Văn Lang

Đề tài nghiên cứu khoa học

Luận án tiến sĩ

Luận văn thạc sĩ

Sách

Tạp chí

Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang

 

Tài liệu số trên Thư viện số Văn Lang được tập hợp, phân loại theo những chủ đề nào?

 

Có thể tìm kiếm một tài liệu nào đó trên Thư viện số dựa vào những thông tin gì của tài liệu?

Việc tìm kiếm tài liệu trên trang Thư viện số Văn Lang sẽ dễ dàng và chính xác hơn nếu bạn giới hạn phạm vi tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm trên trang Thư viện số chỉ hiển thị số tài liệu thỏa mãn những thông tin nhất định do bạn chọn, dựa theo các bộ lọc về:

Tìm kiếm trong tất cả tài liệu hoặc theo bộ sưu tập

Tìm kiếm theo nhan đề, tác giả, chủ đề hoặc nhà xuất bản