Yêu cầu tài liệu số

 

Những ai được quyền gửi yêu cầu tài liệu trên trang Thư viện số Văn Lang?

Tất cả các cán bộ - giảng viên – nhân viên, sinh viên và học viên cao học của Trường Đại học Văn Lang đều có quyền gửi yêu cầu tài liệu trên trang Thư viện số Văn Lang, thông qua tài khoản thư viện số riêng đã được tạo. Nếu gặp khó khăn trong quá trình sử dụng thư viện số, hãy gửi thông tin đến Thư viện qua email để được hỗ trợ.

 

Vì sao phải yêu cầu tài liệu số nếu có nhu cầu xem hoặc tải một phần nội dung?

Do yêu cầu bản quyền, Thư viện không chia sẻ toàn văn tài liệu. Nếu có nhu cầu xem hoặc tải file tài liệu, hãy yêu cầu để Thư viện hỗ trợ bạn.

 

Có thể gửi yêu cầu tài liệu số theo những phương thức nào?

Có 3 cách để yêu cầu tài liệu số tại Thư viện Văn Lang:

1/ Sau khi tìm được tài liệu số cần tham khảo, bạn click vào nút Yêu cầu tài liệu ngay trên trang Thư viện số và điền thông tin theo hướng dẫn;

2/ Bạn sử dụng Phiếu yêu cầu tài liệu điện tử có tại Quầy lưu hành. Tên tài liệu, số đăng ký cá biệt, số hiệu file và thông tin liên lạc là những mục bạn cần điền chính xác;

3/ Bạn gửi email đến Thư viện để yêu cầu file tài liệu số. Khi nhận được yêu cầu, Thư viện sẽ sớm xử lý và phản hồi cho bạn.