Sử dụng tài liệu điện tử

 

Tài liệu điện tử hiện có trong Thư viện Văn Lang gồm những gì?

Thư viện Văn Lang hiện có trên 250 tài liệu điện tử, bao gồm: ấn phẩm CD, DVD đính kèm ấn phẩm giấy; tài liệu bổ sung theo phương thức scan từ tài liệu của các thư viện khác.

 

Làm thế nào để sử dụng được tài liệu điện tử trong Thư viện?

Để tiếp cận tài liệu điện tử tại Thư viện Văn Lang, bạn có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau:

1/ Sử dụng Phiếu yêu cầu tài liệu điện tử có tại Quầy lưu hành. Tên tài liệu, số đăng ký cá biệt, số hiệu file và thông tin liên lạc là những mục bạn cần điền chính xác;

2/ Bạn gửi email đến Thư viện để yêu cầu file tài liệu điện tử. Khi nhận được yêu cầu, Thư viện sẽ sớm xử lý và phản hồi cho bạn.