Nghệ thuật đàm phán của người Do Thái-Tạ Ngọc Ái (2)

Nghệ thuật đàm phán của người Do Thái-Tạ Ngọc Ái
Nhan đề: Nghệ thuật đàm phán của người Do Thái
Tác giả: Tạ Ngọc Ái
Nhà xuấ bản:  H. : Thanh Niên
Năm xuất bản:  2008
Số môn loại:  658.4
Số ĐKCB: B27763