Đồ họa và multimedia trong văn phòng với microsoft PowerPoint 2000 - Nguyễn Đình Tê, (2)

Đồ họa và multimedia trong văn phòng với microsoft PowerPoint 2000-Nguyễn Đình Tê, Ngô Quang Bạch, Trần thị Bích Trang
Nhan đề: Đồ họa và multimedia trong văn phòng với microsoft PowerPoint 2000
Tác giả: Nguyễn Đình Tê, Ngô Quang Bạch, Trần thị Bích Trang
Nhà xuấ bản:  Hà Nội : Giáo dục
Năm xuất bản:  2000
Số môn loại:  006.7
Số ĐKCB: A19759