Tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ - Lê Văn Tư

Tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ-Lê Văn Tư
Nhan đề: Tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ
Tác giả: Lê Văn Tư
Nhà xuấ bản:  Hà Nội : Thống kê
Năm xuất bản:  2000
Số môn loại:  332.3
Số ĐKCB: Đ884