Cẩm nang cho người lần đầu làm quản lý - Loren B. Belker (2)

Cẩm nang cho người lần đầu làm quản lý-Loren B. Belker
Nhan đề: Cẩm nang cho người lần đầu làm quản lý
Tác giả: Loren B. Belker
Nhà xuấ bản:  TP. HCM : Trẻ
Năm xuất bản:  2000
Số môn loại:  658.3
Số ĐKCB: Đ887