Kinh tế học đô thị - Pham Ngọc Côn

Kinh tế học đô thị-Pham Ngọc Côn
Nhan đề: Kinh tế học đô thị
Tác giả: Pham Ngọc Côn
Nhà xuấ bản:  Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản:  1999
Số môn loại:  330.9
Số ĐKCB: Đ888