Kỹ thuật điện - Nguyễn Kim Đính

Kỹ thuật điện-Nguyễn Kim Đính
Nhan đề: Kỹ thuật điện
Tác giả: Nguyễn Kim Đính
Nhà xuấ bản:  Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản:  1998
Số môn loại:  621.381
Số ĐKCB: Đ898