Kỹ thuật chiếu sáng - Patrick Vandeplanque

Kỹ thuật chiếu sáng-Patrick Vandeplanque
Nhan đề: Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả: Patrick Vandeplanque
Nhà xuấ bản:  Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản:  2000
Số môn loại:  621.32
Số ĐKCB: Đ900