Hotline 028 71080799 - 6431

Hướng dẫn sử dụng

 

Tham gia tập huấn để được hướng dẫn sử dụng thư viện là điều kiện bắt buộc đối với bạn đọc của Thư viện Văn Lang, nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu thông tin quy định, chính sách, nguồn tài nguyên của Thư viện; cách thức khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, các tiện ích của Thư viện. 

 

Bạn có thể tham khảo thông tin hướng dẫn theo các chủ đề dưới đây:

NỘI QUY THƯ VIỆN

Nội quy Thư viện được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHVL, ngày 02 tháng 01 năm 2018, của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, áp dụng trong nội bộ Trường Đại học Văn Lang.

Toàn văn Nội quy Thư viện.


QUY ĐỊNH NỘP LƯU CHIỂU

Quy định nộp lưu chiều luận văn, khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, xuất bản phẩm được ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHVL, ngày 02 tháng 01 năm 2018, của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, áp dụng trong nội bộ Trường Đại học Văn Lang.

Toàn văn Quy định.


THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VÀ KHÔNG GIAN CỦA THƯ VIỆN

 

Thư viện Văn Lang đang tổ chức phòng đọc tại cả 3 cơ sở của Trường, mở cửa phục vụ theo thời gian phù hợp với tính chất đào tạo tại các cơ sở, cụ thể:

  • Phòng đọc cơ sở 1 đặt tại tầng trệt, thời gian phục vụ: 

Học kỳ chính: 7h00 - 19h00, Thứ Hai - thứ Bảy

Học kỳ hè: 7h00 - 11h30, 13h00 -17h00, Thứ Hai - thứ Bảy

  • Phòng đọc cơ sở 2 đặt tại phòng C201, thời gian phục vụ:

7h00 - 11h30, 13h00 -17h00, Thứ Hai và thứ Năm

  • Phòng đọc cơ sở 3 đặt tại lầu 6, tòa nhà L-V, thời gian phục vụ:

Học kỳ chính: 7h00 - 19h00, Thứ Hai - thứ Bảy

Học kỳ hè: 7h00 - 11h30, 13h00 -17h00, Thứ Hai - thứ Bảy


CÁC KÊNH THÔNG TIN CỦA THƯ VIỆN

  • EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Điện thoại: Cơ sở 1: 028. 38369839; Cơ sở 3: 028. 71080799-6431
  • FacebookThư viện Văn Lang
  • ZaloThư viện Văn Lang Official
  • InstagramThư viện Văn Lang on Instagram
  • YoutubeThư viện Văn Lang Channel