Liên kết thư viện

 

Thư viện Văn Lang đang thúc đẩy hoạt động liên kết với các trung tâm học liệu, thư viện công cộng và thư viện đại học khác, nhằm trao đổi nâng cao nghiệp vụ, chia sẻ nguồn lực thông tin, mở rộng hiệu quả phục vụ bạn đọc.

 

Bạn đọc có thể tìm kiếm nguồn học liệu bổ sung cho quá trình học tập và nghiên cứu tại các thư viện điện tử, nhà xuất bản, tạp chí khoa học trong và ngoài nước mà Thư viện Văn Lang đã kết nối:

Thư viện học liệu mở Việt Nam

Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội

Cornell University

University of Nevada-Reno

Wiley Online Library

Bookboon

Highwire Press

 

Từ tháng 8/2017, Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành liên kết phục vụ quá trình nghiên cứu và học tập của sinh viên hai Trường. Sinh viên hai Trường có thể sử dụng nguồn tài nguyên thông tin đã được trao đổi vào mục đích học tập, nghiên cứu; được hỗ trợ tạo tài khoản, kết nối và sử dụng thư viện điện tử của nhau.

Thư viện điện tử Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

  

Từ năm 2001, Thư viện Văn Lang là thành viên của Liên chi Hội Thư viện đại học phía Nam (VILASAL). Bạn đọc có nhu cầu tham khảo tài liệu của thư viện khác thuộc VILASAL, có thể liên hệ với Thư viện Văn Lang để nhân viên Thư viện hỗ trợ bạn mượn/sao chụp tài liệu.

Danh sách thư viện thành viên VILASAL

 

Mách bạnNgoài hệ thống liên kết giữa Thư viện Văn Lang và các thư viện khác, bạn có thể sử dụng công cụ Google Scholar để tìm kiếm miễn phí những tài liệu học thuật mà mình quan tâm.

 

Trong quá trình sử dụng nguồn học liệu từ mạng lưới liên kết của Thư viện Văn Lang, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách gửi email về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..