Liên kết thư viện

 

Thư viện Văn Lang đang thúc đẩy hoạt động liên kết với các trung tâm học liệu, thư viện công cộng và thư viện đại học khác, nhằm trao đổi nâng cao nghiệp vụ, chia sẻ nguồn lực thông tin, mở rộng hiệu quả phục vụ bạn đọc. Tuy chưa liên kết chính thức với thư viện khác, nhưng từ năm 2001, Thư viện Văn Lang đã là thành viên của Liên chi Hội Thư viện đại học phía Nam (VILASAL). Bạn đọc có nhu cầu tham khảo tài liệu của thư viện khác thuộc VILASAL, có thể liên hệ với Thư viện Văn Lang để nhân viên Thư viện hỗ trợ bạn mượn/sao chụp tài liệu.

 

Danh sách thư viện thành viên VILASAL

 

Mách bạnTrong lúc chờ đợi hệ thống liên kết giữa Thư viện Văn Lang và các thư viện khác, bạn có thể sử dụng công cụ Google Scholar để tìm kiếm miễn phí những tài liệu học thuật mà mình quan tâm.