Mượn sách hè

 

Trong hè, Thư viện Văn Lang vẫn mở cửa phục vụ bạn đọc vào giờ hành chính. Đồng thời, để bạn đọc có nhiều lựa chọn phù hợp với lịch trình nghỉ ngơi, học tập cá nhân trong dịp hè, Thư viện thiết kế chương trình Mượn sách hè với nhiều điểm khác biệt so với quy định mượn sách trong hai học kỳ chính.

 

Bạn đọc có thể mượn về 2 cuốn sách trong suốt thời gian Thư viện triển khai chương trình, thường kéo dài khoảng 3 tháng. Trừ từ điển, chương trình Mượn sách hè áp dụng với tất cả các tài liệu giấy trong Thư viện, kể cả sách ngoại văn, tạp chí đóng cuốn, đề tài nghiên cứu khoa học, sách có ký hiệu “D” hoặc “Đ” – chỉ đọc tại chỗ trong hai học kỳ chính.

 

Mượn sách hè là cơ hội để bạn tích lũy được khối lượng lớn tư liệu mà không phải đến phòng đọc Thư viện. Bạn nên “nhắm” trước những cuốn sách mình cần trong các danh mục tài liệu chỉ đọc tại chỗ mà Thư viện đã thống kê sẵn dưới đây.

Sách ngoại vănXem danh mục chi tiết
Báo/ tạp chí đóng cuốnXem danh mục chi tiết
Đề tài nghiên cứu khoa họcXem danh mục chi tiết
Sách chỉ đọc tại chỗXem danh mục chi tiết