Tài liệu điện tử

Trong thời đại số, sách tồn tại trong nhiều hình hài hơn là tài liệu giấy, đến với người đọc bằng những con đường khác nhau ngoài phòng đọc thư viện. Tại Thư viện Văn Lang, tài liệu điện tử cùng với tài liệu giấy và tài liệu số hóa làm nên kho tài liệu chung.

Thư viện Văn Lang thường xuyên bổ sung tài liệu theo đề cương chi tiết của các môn học đang giảng dạy tại Trường. Với những tài liệu vẫn còn lưu hành trên thị trường xuất bản, Thư viện tiến hành mua ấn bản giấy. Với những tài liệu không tái bản và có bản lưu tại các thư viện công cộng, thư viện đại học khác, Thư viện tiến hành scan, ghi đĩa và biên mục vào kho dưới định dạng tài liệu điện tử.

 

Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu điện tử theo theo từng lĩnh vực dưới đây.

Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát (tài liệu có số môn loại 000) 

+ Thư mục học

+ Khoa học thông tin và thư viện

+ Bách khoa toàn thư

+ Ấn phẩm định kỳ tổng quát

+ Những tổ chức tổng quát và bảo tàng học

+ Truyền thông, báo chí và xuất bản

+ Sưu tập tổng quát

+ Bản thảo và sách hiếm

Xem danh mục chi tiết

Triết học và tâm lý học (tài liệu có số môn loại 100) 

+ Siêu hình học

+ Nhận thức luận, thuyết nhân quả, nhân loại học

+ Cận tâm lý và thuyết huyền bí

+ Trường phái triết học đặc thù

+ Tâm lý học

+ Logic học

+ Đạo đức học

+ Triết học cổ đại, trung cổ, phương Đông

+ Triết học phương Tây hiện đại

Xem danh mục chi tiết 

Khoa học xã hội (tài liệu có số môn loại 300) 

+ Sưu tập những thống kê tổng quát

+ Chính trị học

+ Kinh tế học

+ Luật học

+ Hành chính công và khoa học quân sự

+ Vấn đề xã hội và cơ quan cứu tế, đoàn thể xã hội

+ Giáo dục

+ Thương mại, truyền thông, vận tải

+ Phong tục, nghi thức, dân gian

Xem danh mục chi tiết 

Ngôn ngữ (tài liệu có số môn loại 400) 

+ Ngôn ngữ học

+ Tiếng Anh và tiếng Anh cổ

+ Ngôn ngữ gốc Đức và tiếng Đức

+ Ngôn ngữ Roman, tiếng Pháp

+ Tiếng Italia, Romania, Rhaetia

+ Tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

+ Ngôn ngữ Italia, tiếng Latin

+ Ngôn ngữ Hellenic, tiếng Hy Lạp cổ

+ Những ngôn ngữ khác

Xem danh mục chi tiết

Khoa học tự nhiên và Toán học (tài liệu có số môn loại 500) 

+ Toán học

+ Thiên văn học và khoa học liên hệ

+ Vật lý học

+ Hóa học và các khoa học liên kết

+ Khoa học trái đất

+ Cổ sinh vật học, cổ động vật học

+ Khoa học đời sống, Sinh học

+ Thực vật học

+ Động vật học

Xem danh mục chi tiết

Kỹ thuật (tài liệu có số môn loại 600) 

+ Y học, y khoa

+ Công nghệ và hoạt động liên hệ

+ Nông nghiệp và công nghệ liên hệ

+ Gia chánh và đời sống gia đình

+ Quản lý và dịch vụ phụ thuộc

+ Kỹ thuật hóa học

+ Công nghiệp chế tạo

+ Sản phẩm chuyên dụng

+ Xây dựng

Xem danh mục chi tiết 

Nghệ thuật và giải trí (tài liệu có số môn loại 700) 

+ Nghệ thuật cảnh quan và đô thị

+ Kiến trúc

+ Nghệ thuật tạo hình, điêu khắc

+ Ký họa, nghệ thuật trang trí

+ Hội họa, tranh

+ Nghệ thuật đồ họa, ấn loát, ấn phẩm

+ Nhiếp ảnh, hình ảnh

+ Âm nhạc

+ Giải trí và nghệ thuật trình diễn

Xem danh mục chi tiết

Văn học (tài liệu có số môn loại 800) 

+ Văn học ngôn ngữ Việt Nam

+ Văn học Anh – Mỹ

+ Văn học ngôn ngữ Đức

+ Văn học ngôn ngữ Roman

+ Văn học Ý, Romania, Rhaetia

+ Văn học Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

+ Văn học Italia, Latin

+ Văn học Hellenic, Hy Lạp cổ

+ Văn học các ngôn ngữ khác

Xem danh mục chi tiết

Lịch sử và địa lý (tài liệu có số môn loại 900) 

+ Địa lý và du lịch

+ Tiểu sử, gia phả

+ Lịch sử thế giới cổ đại đến 499

+ Lịch sử châu Âu

+ Lịch sử châu Á, Viễn đông

+ Lịch sử châu Phi

+ Lịch sử Bắc Mỹ

+ Lịch sử Nam Mỹ

+ Lịch sử các vùng khác

Xem danh mục chi tiết