Tài liệu giấy

 

Bạn đọc của Thư viện Văn Lang được sử dụng, khai thác hơn 36.000 bản sách; khoảng 50 đầu báo, tạp chí và nhiều luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học trong nguồn tài liệu giấy của Thư viện.

 

Các bạn có thể tiếp cận với tài liệu giấy của Thư viện bằng nhiều cách.

 

Các bạn có thể tham khảo, tra cứu dựa trên danh mục tài liệu giấy đã được tổ chức, sắp xếp theo các tiêu chí. 

 

 

Ngoài ra, bạn đọc có thể tiếp cận nguồn tài liệu số trên Thư viện số Văn Lang để tìm kiếm dữ liệu, phục vụ cho quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu.