Hotline 028 71099217 - 3220

Dịch vụ dành cho Cựu sinh viên/học viên

Cựu sinh viên/học viên là người học đã tốt nghiệp của Trường đại học Văn Lang, đã từng được Thư viện cấp quyền (tài khoản) sử dụng Thư viện nhưng đã quá hạn sử dụng.

 Các dịch vụ hỗ trợ: 

Cựu sinh viên/học viên có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Thư viện, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để thực hiện các thủ tục kích hoạt lại đặc quyền sử dụng Thư viện.