Hotline 028 71099217 - 3220

Đặt mượn sách ship COD


 Nhà trường đã đầu tư cho Thư viện xây dựng, tập hợp, tổ chức, sắp xếp, phân loại và bảo quản các ấn phẩm, các dữ liệu tại kho sách, kho tài liệu số, kho tài liệu điện tử. Thư viện là cầu nối để bạn đọc tiếp cận với nguồn tài liệu trên thông qua các dịch vụ hỗ trợ. Nếu được luân chuyển, chia sẻ và phục vụ bạn đọc, các tài liệu trong Thư viện mới thực sự có giá trị và Thư viện mới thực hiện được nhiệm vụ cầu nối của mình, không chỉ là nơi lưu giữ tài liệu.

Thư viện cung cấp các dịch vụ về thông tin – học liệu nhằm hỗ trợ cán bộ - giảng viên - nhân viên, học viên cao học và sinh viên trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập; thúc đẩy quá trình tự học và rèn luyện tinh thần học tập suốt đời của bạn đọc thông qua việc sử dụng, khai thác tài nguyên; khuyến khích xây dựng và hình thành thói quen, văn hóa đọc, chia sẻ tri thức trong cộng đồng Văn Lang; tạo môi trường thư giãn và tăng cường trải nghiệm cuộc sống cho bạn đọc với những tài liệu giải trí, kỹ năng sống và các hoạt động phong trào của Thư viện. 


MỤC ĐÍCH DỊCH VỤ

Cung cấp sách in cho mượn về, hỗ trợ bạn đọc tiếp cận và sử dụng dễ dàng, hiệu quả tài liệu từ xa trong thời gian tổ chức đào tạo trực tuyến.

THỜI HẠN MƯỢN?

60 ngày, không gia hạn. 

PHÍ MƯỢN?

Phí mượn tài liệu: Miễn phí.

Phí đặt cọc: Bạn đọc trả phí đặt cọc bằng 1.5 lần giá bìa của sách. Phí đặt cọc được hoàn trả khi bạn đọc trả sách.

Phí ship COD sách: Theo chính sách của đơn vị vận chuyển.

NGUỒN SÁCH MƯỢN?

Tài liệu có trên 02 bản, có chính sách lưu thông ngoài phòng đọc. 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ MƯỢN?

Bước 1: Bạn đọc điền thông tin vào Phiếu đăng ký mượn sách ship COD trên website Thư viện, mục Trực tuyến.

Bước 2: Thư viện tiếp nhận yêu cầu bạn đọc, kiểm tra tình trạng sẵn sàng cho mượn của tài liệu trong kho, liên hệ với công ty vận chuyển và thông báo với bạn đọc qua email hoặc/và điện thoại.

Bước 3: Bạn đọc kiểm tra email phản hồi từ Thư viện trong vòng 2 ngày làm việc; xác nhận nhu cầu mượn sách.

Bước 4: Thư viện tiến hành gửi sách mượn đến bạn đọc.

MONG BẠN ĐỌC CÓ THỂ?

Bảo quản tài liệu; chịu trách nhiệm nếu làm mất, làm hư hỏng tài liệu. Khi bạn đọc làm mất, làm hư hỏng tài liệu, Thư viện sử dụng phí đặt cọc mượn tài liệu để bổ sung tài liệu mới; nếu tài liệu không còn bán trên thị trường, bạn đọc đền tài liệu mất theo nội quy Thư viện.

Hoàn trả tài liệu đúng hạn nhằm đảm bảo hiệu suất sử dụng và kiểm kê tài liệu. Với trường hợp hoàn trả không đúng hạn vì lý do bất khả kháng, Thư viện sẽ xem xét, miễn trách nhiệm bạn đọc. Với trường hợp hoàn trả không đúng hạn vì lý do chủ quan, Thư viện sẽ sử dụng chi phí đặt cọc mượn tài liệu để tính phí trả tài liệu quá hạn, mức phí: 2.000 đồng/ngày/tài liệu.

Không cho người khác mượn tài liệu.