Hotline 028 71099217 - 3220

Đặt mượn tài liệu


 Nhà trường đã đầu tư cho Thư viện xây dựng, tập hợp, tổ chức, sắp xếp, phân loại và bảo quản các ấn phẩm, các dữ liệu tại kho sách, kho tài liệu số, kho tài liệu điện tử. Thư viện là cầu nối để bạn đọc tiếp cận với nguồn tài liệu trên thông qua các dịch vụ hỗ trợ. Nếu được luân chuyển, chia sẻ và phục vụ bạn đọc, các tài liệu trong Thư viện mới thực sự có giá trị và Thư viện mới thực hiện được nhiệm vụ cầu nối của mình, không chỉ là nơi lưu giữ tài liệu.

Thư viện cung cấp các dịch vụ về thông tin – học liệu nhằm hỗ trợ cán bộ - giảng viên - nhân viên, học viên cao học và sinh viên trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập; thúc đẩy quá trình tự học và rèn luyện tinh thần học tập suốt đời của bạn đọc thông qua việc sử dụng, khai thác tài nguyên; khuyến khích xây dựng và hình thành thói quen, văn hóa đọc, chia sẻ tri thức trong cộng đồng Văn Lang; tạo môi trường thư giãn và tăng cường trải nghiệm cuộc sống cho bạn đọc với những tài liệu giải trí, kỹ năng sống và các hoạt động phong trào của Thư viện. VÌ SAO NÊN ĐẶT MƯỢN TÀI LIỆU?

Số lượng mỗi đầu tài liệu trong Thư viện là giới hạn, trung bình khoảng 4 bản/đầu tài liệu. Do vậy, có thể khi bạn cần mượn tài liệu về nhà thì đã có những bạn đọc khác đang mượn tài liệu đó. Dịch vụ đặt mượn tài liệu giúp bạn mượn được ngay cuốn sách mình cần khi tài liệu được bạn đọc khác trả về Thư viện, không ngại “chậm chân” lần nữa.

Dịch vụ đặt mượn tài liệu sẽ giúp bạn “giữ chỗ” trước. Thư viện sẽ giữ tài liệu cho bạn trong thời hạn 1 ngày nếu bạn đặt trước mà chưa thể đến mượn trực tiếp khi được thông báo là tài liệu đã được hoàn trả từ bạn đọc khác.


ĐẶT MƯỢN TÀI LIỆU BẰNG CÁCH NÀO?

Bạn có thể tìm kiếm và đặt mượn tài liệu mình muốn trên kênh OPAC của Thư viện Văn Lang. Bước 1: Truy cập trang OPAC: https://lib.vanlanguni.edu.vn. Bước 2: Đăng nhập trang OPAC. Nếu chưa có thông tin tài khoản, các bạn có thể liên hệ quầy lưu hành hoặc email, điện thoại Thư viện để được hỗ trợ, cung cấp. Bước 3: Tra cứu tài liệu bạn muốn tham khảo bằng cách nhập từ khóa ở khung tìm kiếm. Bước 4: Click vào nhan đề tài liệu bạn muốn tham khảo trong trang truy xuất kết quả tra cứu, sau đó chọn chức năng "Đặt mượn".