Hotline 028 71099217 - 3220

Đọc tại chỗ


 Nhà trường đã đầu tư cho Thư viện xây dựng, tập hợp, tổ chức, sắp xếp, phân loại và bảo quản các ấn phẩm, các dữ liệu tại kho sách, kho tài liệu số, kho tài liệu điện tử. Thư viện là cầu nối để bạn đọc tiếp cận với nguồn tài liệu trên thông qua các dịch vụ hỗ trợ. Nếu được luân chuyển, chia sẻ và phục vụ bạn đọc, các tài liệu trong Thư viện mới thực sự có giá trị và Thư viện mới thực hiện được nhiệm vụ cầu nối của mình, không chỉ là nơi lưu giữ tài liệu.

Thư viện cung cấp các dịch vụ về thông tin – học liệu nhằm hỗ trợ cán bộ - giảng viên - nhân viên, học viên cao học và sinh viên trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập; thúc đẩy quá trình tự học và rèn luyện tinh thần học tập suốt đời của bạn đọc thông qua việc sử dụng, khai thác tài nguyên; khuyến khích xây dựng và hình thành thói quen, văn hóa đọc, chia sẻ tri thức trong cộng đồng Văn Lang; tạo môi trường thư giãn và tăng cường trải nghiệm cuộc sống cho bạn đọc với những tài liệu giải trí, kỹ năng sống và các hoạt động phong trào của Thư viện. 


ĐỌC GÌ?

Thư viện Văn Lang hiện có hơn 21.000 tựa sách; hơn 50 tựa báo, tạp chí; cùng nguồn lưu trữ luận văn, khóa luận, thuyết minh đồ án, đề tài nghiên cứu khoa học để bạn đọc tham khảo, mượn đọc tại chỗ. Phòng đọc lưu trữ tài liệu theo các loại hình tài liệu, phục vụ bạn đọc tìm kiếm dễ dàng hơn: khu báo - tạp chí, khu tài liệu môn học, khu tài liệu tham khảo, khu tài liệu ngoại văn, khu tác phẩm văn học, khu tài liệu nội sinh.

Tài liệu của Thư viện được sắp xếp trên kệ theo tiêu chuẩn phân loại DDC:

000: Tin học, Thông tin và Tác phẩm tổng quát

100: Triết học, Tâm lý học

200: Tôn giáo

300: Khoa học xã hội

400: Ngôn ngữ

500: Khoa học tự nhiên

600: Công nghệ (khoa học ứng dụng)

700: Nghệ thuật, Mỹ thuật và Trang trí

800: Văn học và Tu từ học

900: Lịch sử, Địa lý và các ngành phụ trợ

ĐỌC Ở ĐÂU?

Thư viện tổ chức theo hình thức kho mở. Bạn đọc có thể tự vào kho sách, tìm kiếm tài liệu trên kệ và mang về bàn để đọc. Bạn có thời gian một ngày để tham khảo tài liệu.

 

 

MONG BẠN ĐỌC CÓ THỂ?

Nguồn tài liệu Thư viện là tài sản trí tuệ chung, được nhiều bạn đọc cùng sử dụng và chia sẻ. Vì vậy, khi mượn đọc tài liệu tại chỗ, Thư viện mong bạn đọc có thể:

Kiểm tra tài liệu trước khi mượn đọc. Nếu bị hư hỏng, vui lòng thông báo với nhân viên Thư viện.

Bảo quản tài liệu trong quá trình sử dụng, không viết vẽ, không cắt xé, không làm ẩm ướt,… tài liệu.

Không mang cặp, tài liệu riêng vào phòng đọc.

Chỉ mang tài liệu của Thư viện ra khỏi phòng đọc khi có sự đồng ý của nhân viên Thư viện.

Giữ trật tự, vệ sinh, không hút thuốc, không mang chất dễ cháy nổ vào Thư viện.

Để sách tại bàn trả sách sau khi đọc xong, không để sách trở lại kệ.