Hotline 028 71099217 - 3220

Dịch vụ dành cho Đối tác/Khách ngoài

Đối với các đối tác của Nhà trường và/hoặc Thư viện: các tiện ích và dịch vụ của Thư viện được triển khai theo các điều khoản thỏa thuận hợp tác đã thống nhất. Các nội dung ngoài khuôn khổ thỏa thuận, Thư viện và đối tác sẽ có các thỏa thuận riêng nhằm gia tăng lợi ích hợp tác cho cả hai bên.

Đối với khách ngoài:

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY