Hotline 028 71099217 - 3220

Gia hạn tài liệu

 Nhà trường đã đầu tư cho Thư viện xây dựng, tập hợp, tổ chức, sắp xếp, phân loại và bảo quản các ấn phẩm, các dữ liệu tại kho sách, kho tài liệu số, kho tài liệu điện tử. Thư viện là cầu nối để bạn đọc tiếp cận với nguồn tài liệu trên thông qua các dịch vụ hỗ trợ. Nếu được luân chuyển, chia sẻ và phục vụ bạn đọc, các tài liệu trong Thư viện mới thực sự có giá trị và Thư viện mới thực hiện được nhiệm vụ cầu nối của mình, không chỉ là nơi lưu giữ tài liệu.

Thư viện cung cấp các dịch vụ về thông tin – học liệu nhằm hỗ trợ cán bộ - giảng viên - nhân viên, học viên cao học và sinh viên trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập; thúc đẩy quá trình tự học và rèn luyện tinh thần học tập suốt đời của bạn đọc thông qua việc sử dụng, khai thác tài nguyên; khuyến khích xây dựng và hình thành thói quen, văn hóa đọc, chia sẻ tri thức trong cộng đồng Văn Lang; tạo môi trường thư giãn và tăng cường trải nghiệm cuộc sống cho bạn đọc với những tài liệu giải trí, kỹ năng sống và các hoạt động phong trào của Thư viện. 


KHI NÀO ĐƯỢC GIA HẠN TÀI LIỆU?

Nếu cần giữ sách để tham khảo thêm, trước khi đến hạn trả sách 24 giờ, bạn có thể làm thủ tục gia hạn mượn tài liệu. Bạn sẽ được gia hạn 1 lần/1 lượt mượn sách. Thời gian gia hạn là 1 tuần.


LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA HẠN TÀI LIỆU?

Bạn liên hệ trực tiếp quầy lưu hành và yêu cầu nhân viên Thư viện gia hạn mượn tài liệu trên phần mềm.

Bạn gửi email đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoặc inbox fanpage Thư viện Trường Đại học Văn Lang (cung cấp thông tin mã số sinh viên, họ tên, tên tài liệu và số điện thoại. Thư viện sẽ tiến hành gia hạn mượn tài liệu và phản hồi cho bạn.

Bạn truy cập vào website Thư viện Văn Lang, mục Trực tuyến/Gia hạn tài liệu, điền thông tin theo mẫu có sẵn. Thư viện sẽ tiếp nhận và làm thủ tục cho bạn.


MONG BẠN ĐỌC CÓ THỂ?

Bạn gửi yêu cầu gia hạn đến Thư viện trước khi hết hạn trả sách 01 ngày để Thư viện kịp thời gia hạn tài liệu cho bạn, tránh quá hạn trả tài liệu và bị phạt cấm mượn.