Hotline 028 71099217 - 3220

Dịch vụ dành cho Giảng viên/nghiên cứu viên

Giảng viên/nghiên cứu viên là cán bộ cơ hữu, hợp đồng dài hạn hoặc thỉnh giảng, đang thực hiện công tác giảng dạy và nghiên cứu tại VLU, có đăng ký thành viên sử dụng Thư viện và được Thư viện cấp quyền (tài khoản) sử dụng Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ:

Dịch vụ Các hỗ trợ và tiện ích

Hỗ trợ nhanh 

      + qua điện thoại - (028. 710 99217 - 3320)
      + qua thư điện tử - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
      + qua FanPage - (f/thuvientruongdaihocvanlang)
      + qua Văn phòng thư viện trực tuyến
      + Hỗ trợ trực tiếp (Tầng 6 - Tòa nhà L.V, Cơ sở chính)

  • Sơ đồ Thư viện 

Hướng dẫn cần thiết

Dịch vụ Tập huấn và đào tạo

  • Tập huấn sử dụng Thư viện
  • Chương trình kiến thức thông tin

Dịch vụ lưu hành tài liệu

Đề nghị mua tài liệu

Dịch vụ Hỗ trợ giảng dạy

  • Đặt dự trữ tài liệu môn học
  • Báo cáo theo dõi tự học tại Thư viện
  • Cung cấp liên kết đến tài liệu môn học

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản 

Dịch vụ tư vấn thông tin

Các dịch vụ khác