Hotline 028 71099217 - 3220

Hỗ trợ học thuật

 Nhà trường đã đầu tư cho Thư viện xây dựng, tập hợp, tổ chức, sắp xếp, phân loại và bảo quản các ấn phẩm, các dữ liệu tại kho sách, kho tài liệu số, kho tài liệu điện tử. Thư viện là cầu nối để bạn đọc tiếp cận với nguồn tài liệu trên thông qua các dịch vụ hỗ trợ. Nếu được luân chuyển, chia sẻ và phục vụ bạn đọc, các tài liệu trong Thư viện mới thực sự có giá trị và Thư viện mới thực hiện được nhiệm vụ cầu nối của mình, không chỉ là nơi lưu giữ tài liệu.

Thư viện cung cấp các dịch vụ về thông tin – học liệu nhằm hỗ trợ cán bộ - giảng viên - nhân viên, học viên cao học và sinh viên trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập; thúc đẩy quá trình tự học và rèn luyện tinh thần học tập suốt đời của bạn đọc thông qua việc sử dụng, khai thác tài nguyên; khuyến khích xây dựng và hình thành thói quen, văn hóa đọc, chia sẻ tri thức trong cộng đồng Văn Lang; tạo môi trường thư giãn và tăng cường trải nghiệm cuộc sống cho bạn đọc với những tài liệu giải trí, kỹ năng sống và các hoạt động phong trào của Thư viện. 


VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ HỌC THUẬT?

Nhu cầu tham khảo tài liệu của bạn đọc không chỉ là tiếp xúc trực tiếp với một ấn phẩm cụ thể trong khoảng thời gian nhất định, mà còn bao gồm việc hệ thống hóa thông tin, danh mục tài liệu nhằm phục vụ cho mục đích dài hạn, với những yêu cầu cụ thể về học thuật.

Ngoài việc lưu giữ tài liệu, Thư viện Văn Lang còn mong muốn nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu của bạn đọc bằng cách giúp bạn thống kê danh mục tài liệu theo yêu cầu. Dịch vụ hỗ trợ học thuật đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn khoanh vùng tài liệu tham khảo mà không cần trực tiếp tìm kiếm tài liệu.


BẠN ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC THUẬT NHƯ THẾ NÀO?

Bạn đọc có thể yêu cầu Thư viện Văn Lang lập danh mục tài liệu tham khảo có tại Thư viện theo:

  • Tài liệu theo yêu cầu giáo trình, tài liệu tham khảo của đề cương chi tiết môn học
  • Tài liệu theo chủ đề
  • Tài liệu hỗ trợ đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án cụ thể
  • Video bài giảng theo môn học

Khi cần Thư viện hỗ trợ lập danh mục tài liệu tham khảo, bạn điền thông tin vào form hoặc gửi email đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Để thuận tiện cho tiến độ học tập, nghiên cứu của bạn và đảm bảo hiệu quả dịch vụ tốt hơn, bạn nên ghi rõ thời hạn mình muốn nhận được thư mục, kèm theo số điện thoại cá nhân.