Hotline 028 71099217 - 3220

Dịch vụ dành cho Nhân sự quản lý/hành chính/kỹ thuât

Nhân sự quản lý, hành chính, kỹ thuật là nhân sự của VLU phụ trách các mảng công việc quản lý, công tác hành chính, chuyên viên kỹ thuật, ... và các hoạt động khác. Trong đó, công việc giảng dạy và nghiên cứu không phải là nhiệm vụ chính. Các nhân sự này có đăng ký thành viên sử dụng Thư viện và được thư viện cấp quyền (tài khoản) sử dụng Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ:

Dịch vụ Các hỗ trợ và tiện ích

Hỗ trợ nhanh

      + qua điện thoại - (028. 710 99217 - 3320)
      + qua thư điện tử - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
      + qua FanPage - (f/thuvientruongdaihocvanlang)
      + qua Văn phòng thư viện trực tuyến
      + Hỗ trợ trực tiếp (Tầng 6 - Tòa nhà L.V, Cơ sở chính)

  • Sơ đồ Thư viện

Hướng dẫn cần thiết

Tập huấn sử dụng Thư viện

  • Tập huấn sử dụng Thư viện

Dịch vụ lưu hành tài liệu

Đề nghị mua tài liệu

Dịch vụ tư vấn thông tin

Các dịch vụ khác