Hotline 028 71099217 - 3220

Dich vu internet

Thư viện cung cấp truy cập miễn phí tới hệ thống Internet tại các máy trạm của Thư viện, cũng như tới hệ thống mạng wireless cho Cộng đồng người sử dụng của Thư viện.

Hệ thống Wireless được cung cấp tại Thư viện chịu sự giám sát của Phòng công nghệ thông tin của Nhà trường, người truy cập được yêu cầu sử dụng tài khoản do Nhà trường cung cấp. Thư viện không kiểm soát việc sử dụng Internet và không chịu trách nhiệm cho nội dung trên Internet. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trên Internet.

Thư viện tôn trọng các quyền riêng tư của người sử dụng Thư viện trong việc tiếp cận thông tin trên Internet, miễn là phù hợp với chính sách của Thư viện, của nhà trường và pháp luật của nhà nước.

Bạn hiểu gì về Internet? | VTV.VN