Hotline 028 71099217 - 3220

Dịch vụ dành cho Sinh viên/học viên

Học viên/Sinh viên là các đối tượng người học tại Trường Đại học Văn Lang (VLU) và các Trường thành viên trực thuộc VLU, bao gồm cả các du học sinh của các chương trình học trao đổi, liên kết. Đối tượng này không bao gồm học viên/sinh viên tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn ở các Trung tâm trực thuộc VLU hoặc các Trường học khác không trực thuộc VLU.

Học viên/sinh viên được yêu cầu tham gia các Nội dung tập huấn của Thư viện để được kích hoạt đặc quyền sử dụng Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ: 

Dịch vụ (Service) Các hỗ trợ và tiện ích

   Hỗ trợ nhanh

      + qua điện thoại - (028. 710 99217 - 3320)
      + qua thư điện tử - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
      + qua FanPage - (f/thuvientruongdaihocvanlang)
      + qua Văn phòng thư viện trực tuyến
      + Hỗ trợ trực tiếp (Tầng 6 - Tòa nhà L.V, Cơ sở chính)

  • Sơ đồ Thư viện

   Hướng dẫn cần thiết

   Dịch vụ Tập huấn và đào tạo 

  • Tập huấn sử dụng Thư viện
  • Chương trình kiến thức thông tin và phát triển kỹ năng học đại học

   Dịch vụ lưu hành tài liệu

   Đề nghị mua tài liệu

   Dịch vụ Hỗ trợ học tập

   Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản  

   Dịch vụ tư vấn thông tin

   Các dịch vụ khác