Hotline 028 71099217 - 3220

Dịch vụ dành cho Sinh viên tiềm năng và phụ huynh

Sinh viên tiềm năng và phụ huynh bao gồm các đối tượng học sinh (và gia đình) đã hoặc sắp hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có nguyện vọng tìm hiểu môi trường đại học của Trường Đại học Văn lang, mà trong đó có quan tâm đến Thư viện của Nhà trường.

Các dịch vụ hỗ trợ : 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY