Hotline 028 71099217 - 3220

Số hóa tài liệu theo yêu cầu


Nhằm hỗ trợ tài liệu học tập phù hợp với phương thức đào tạo trực tuyến, đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu điện tử của bạn đọc, Thư viện Văn Lang đã thực hiện số hóa và lưu trữ giáo trình, tài liệu tham khảo theo yêu cầu đề cương chi tiết trên thư viện điện tử (https://thuvienso.vanlanguni.edu.vn). 


YÊU CẦU NHƯ THẾ NÀO?

Nhằm đảm bảo tài liệu được số hóa phù hợp với chương trình đào tạo, Thư viện xây dựng quy trình tiếp nhận và thực hiện yêu cầu số hóa tài liệu như sau:

LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐƯỢC CÁC TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC SỐ HÓA?

Giảng viên có thể cung cấp đường link để tham khảo tài liệu cho sinh viên trong quá trình dạy học trực tuyến. Sinh viên cũng có thể chủ động truy cập thư viện điện tử Văn Lang: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/ để tra cứu và tham khảo tài liệu. Để đảm bảo bản quyền của tài liệu, các bạn chỉ được sử dụng một phần tài liệu, tương ứng với yêu cầu nội dung học tập online. 

Nếu chưa từng hoặc đã quên cách đăng nhập, yêu cầu tài liệu trên Thư viện điện tử, bạn đọc có thể xem video hướng dẫn tại đây.