Hotline 028 71099217 - 3220

Số hóa tài liệu theo yêu cầu


Trước tình hình dịch bệnh do Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trường Đại học Văn Lang tổ chức đào tạo trực tuyến cho sinh viên có nhu cầu trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020. Nhằm hỗ trợ tài liệu học tập phù hợp với phương thức đào tạo này, Thư viện Văn Lang đã thực hiện số hóa và lưu trữ giáo trình, tài liệu tham khảo theo yêu cầu đề cương chi tiết trên thư viện điện tử (http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn). 


YÊU CẦU NHƯ THẾ NÀO?

Nhằm đảm bảo tài liệu được số hóa phù hợp với chương trình đào tạo, Thư viện xây dựng quy trình tiếp nhận và thực hiện yêu cầu số hóa tài liệu như sau:

LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐƯỢC CÁC TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC SỐ HÓA?

Giảng viên có thể cung cấp đường link để tham khảo tài liệu cho sinh viên trong quá trình dạy học trực tuyến. Sinh viên cũng có thể chủ động truy cập thư viện điện tử Văn Lang: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/ để tra cứu và tham khảo tài liệu. Để đảm bảo bản quyền của tài liệu, các bạn chỉ được sử dụng một phần tài liệu, tương ứng với yêu cầu nội dung học tập online. 

 

 

CÓ THỂ XEM DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC SỐ HÓA TẠI ĐÂU?

Giảng viên, sinh viên có nhu cầu cập nhật danh mục tài liệu đã được số hóa để phục vụ chương trình đào tạo học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 vui lòng bấm vào đây.