Hotline 028 71099217 - 3220

Hướng dẫn sử dụng

 

Tham gia tập huấn để được hướng dẫn sử dụng thư viện là điều kiện bắt buộc đối với bạn đọc của Thư viện Văn Lang, nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu thông tin quy định, chính sách, nguồn tài nguyên của Thư viện; cách thức khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, các tiện ích của Thư viện. 

 

Bạn có thể tham khảo thông tin hướng dẫn theo các chủ đề dưới đây:

NỘI QUY THƯ VIỆN

Nội quy Thư viện được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHVL, ngày 02 tháng 01 năm 2018, của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, áp dụng trong nội bộ Trường Đại học Văn Lang.

Toàn văn Nội quy Thư viện.


QUY ĐỊNH NỘP LƯU CHIỂU

Quy định nộp lưu chiểu luận văn, khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, xuất bản phẩm được ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHVL, ngày 02 tháng 01 năm 2018, của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, áp dụng trong nội bộ Trường Đại học Văn Lang.

Toàn văn Quy định.


 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PROQUEST CENTRAL VÀ SPRINGERLINK

Bạn đọc truy cập vào cơ sở dữ liệu ProQuest Central và cơ sở dữ liệu SpringerLink từ website Thư viện (http://thuvien.vanlanguni.edu.vn) và website Thư viện điện tử (http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn). Nếu có nhu cầu xem, download tài liệu ngoại văn trên hai cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể tham khảo thêm nội dung giới thiệu, hướng dẫn tra cứu theo link sau: Xin vui lòng nhấn vào đây.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OPAC

Để tạo thuận lợi cho bạn đọc trong việc tra cứu và sử dụng dịch vụ, Thư viện đã xây dựng trang OPAC với các tính năng cơ bản: tìm kiếm, đặt mượn tài liệu in, yêu cầu tài liệu điện tử, đề xuất bổ sung tài liệu, tạo danh mục tham khảo, cập nhật thông tin cá nhân. Địa chỉ truy cập trang OPAC: http://lib.vanlanguni.edu.vn.

Thư viện hiện có hơn 40.000 tài liệu in và hơn 9.000 tài liệu điện tử. Nếu có nhu cầu tra cứu, bạn đọc có thể tham khảo nội dung hướng dẫn sử dụng tại đây.

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Thư viện điện tử Trường Đại học Văn Lang đặt tại địa chỉ: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2016. Tiết kiệm không gian lưu trữ, dễ dàng tham khảo trên phương tiện cá nhân, Thư viện điện tử đang dần quen thuộc với bạn đọc. Nguồn tài liệu trên Thư viện điện tử Văn Lang bao gồm tài liệu nội sinh, tài liệu số hóa và tài liệu khai thác trực tuyến. Tài liệu điện tử trên Thư viện điện tử có định dạng phổ biến: .pdf, .doc, .wmv, có thể xem được trên thiết bị di động.

Thư viện điện tử Văn Lang được xây dựng và cung cấp tuân thủ luật sở hữu trí tuệ, phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và giải trí của cộng đồng Văn Lang. Bạn đọc vui lòng tham khảo nội dung hướng dẫn sử dụng tại đây.

 

 

QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

Vui lòng click vào từng nội dung dưới đây để xem chi tiết các quy trình, biểu mẫu liên quan áp dụng tại Thư viện.

  • Mượn, gia hạn tài liệu

Quy trình mượn, gia hạn tài liệu

Phiếu đặt mượn tài liệu

Phiếu gia hạn tài liệu

  • Lưu chiểu tài liệu

Quy trình lưu chiểu tài liệu

Tờ khai nộp lưu chiểu tài liệu

  • Khảo sát ý kiến bạn đọc

Quy trình khảo sát ý kiến bạn đọc

  • Bổ sung tài liệu

Quy trình bổ sung tài liệu

Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu theo đề cương chi tiết

Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu theo nhu cầu bạn đọc

CÁC KÊNH THÔNG TIN CỦA THƯ VIỆN

  • EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Điện thoại: 028. 71099217 - số lẻ: Cơ sở 1: 3225; Cơ sở 2: 3224; Cơ sở 3: 3220
  • FacebookThư viện Văn Lang
  • ZaloThư viện Văn Lang Official
  • InstagramThư viện Văn Lang on Instagram
  • YoutubeThư viện Văn Lang Channel