Hotline 028 71099217 - 3220

Hướng dẫn sử dụng

 

NỘI QUY THƯ VIỆN

Nội quy Thư viện ban hành theo Quyết định số 1434/QĐ-ĐHVL, ngày 25/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang. Nội quy áp dụng nội bộ tại Trường Đại học Văn Lang.

Toàn văn Nội quy xem tại đây.

 

 

QUY ĐỊNH NỘP LƯU CHIỂU

Quy định nộp lưu chiểu luận văn, khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, xuất bản phẩm ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHVL, ngày 02/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang.

Toàn văn Quy định xem tại đây.

 

 

QUY ĐỊNH SAO CHỤP TÀI LIỆU

Quy định số 326/QĐ-ĐHVL của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang về việc sao chụp tài liệu tại Thư viện được ban hành ngày 19/6/2017.

Toàn văn Quy định xem tại đây.

 

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Thư viện điện tử Văn Lang đặt tại địa chỉ https://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/, với nguồn tài liệu được cập nhật thường xuyên. Thư viện điện tử Văn Lang phục vụ sinh viên, học viên cao học, cán bộ - giảng viên - nhhân viên Trường. Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN TRANG OPAC

Mục lục trực tuyến OPAC của Thư viện Văn Lang đặt tại địa chỉ https://lib.vanlanguni.edu.vn/. Bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm, lưu thông tin, đặt mượn, gia hạn tài liệu mình cần bằng cách sử dụng những công cụ có sẵn tại trang OPAC. Hướng dẫn chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

 

 

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bên cạnh tài nguyên tại Thư viện Văn Lang, bạn đọc có thể khai thác tài nguyên từ các cơ sở dữ liệu đã được Thư viện mua quyền truy cập cho mục đích học tập, giảng dạy và nghiên cứu.