Hotline 028 71099217 - 3320

Khu đọc tĩnh

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến khu đọc tĩnh theo những vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Khu đọc tĩnh.

 

 

 

 

title_5e506e7e00f3c19957575291582329470
title_5e506e7e00f7815786734401582329470
title_5e506e7e00fbc19403145841582329470
title_5e506e7e00fea8979722161582329470
title_5e506e7e0101511492799941582329470
title_5e506e7e0103f13454441841582329470
title_5e506e7e01069425547871582329470
title_5e506e7e010945133277141582329470
title_5e506e7e010be7428612171582329470
title_5e506e7e010e87335767561582329470