Hotline 028 71099217 - 3320

Khu đọc tĩnh

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến khu đọc tĩnh theo những vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Khu đọc tĩnh.

 

 

 

 

title_5e85a1a163b5310056513461585815969
title_5e85a1a163ba62950592481585815969
title_5e85a1a163bd710257205881585815969
title_5e85a1a163c035995878081585815969
title_5e85a1a163c2d16876113381585815969
title_5e85a1a163c5710138215311585815969
title_5e85a1a163c801252746361585815969
title_5e85a1a163ca911952404311585815969
title_5e85a1a163cd21009233611585815969
title_5e85a1a163cfd6197528001585815969