Hotline 028 71099217 - 3220

Khu đọc tĩnh

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến khu đọc tĩnh theo những vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Khu đọc tĩnh.

 

 

 

 

title_6178611cd1d6a3734669351635279132
title_6178611cd1da52169279221635279132
title_6178611cd1dd316763429811635279132
title_6178611cd1e1615835058911635279132
title_6178611cd1e4213038533491635279132
title_6178611cd1e6d5383697901635279132
title_6178611cd1e986074420981635279132
title_6178611cd1ec218574651091635279132
title_6178611cd1eec11846107291635279132
title_6178611cd1f153031898991635279132