Hotline 028 71099217 - 3220

Khu đọc tĩnh

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến khu đọc tĩnh theo những vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Khu đọc tĩnh.

 

 

 

 

title_5fc8e20fe833e3367773141607000591
title_5fc8e20fe837917232530731607000591
title_5fc8e20fe83a73787016121607000591
title_5fc8e20fe83d18958951911607000591
title_5fc8e20fe84006754012031607000591
title_5fc8e20fe842f457834671607000591
title_5fc8e20fe845d13547318021607000591
title_5fc8e20fe848c12950668521607000591
title_5fc8e20fe84b84115741681607000591
title_5fc8e20fe84e65840666051607000591