Hotline 028 71099217 - 3220

Khu đọc tĩnh

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến khu đọc tĩnh theo những vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Khu đọc tĩnh.

 

 

 

 

title_5f6648b5b3b4919955468381600538805
title_5f6648b5b3b8213358249081600538805
title_5f6648b5b3baf2072882321600538805
title_5f6648b5b3bda12935321981600538805
title_5f6648b5b3c0311926890371600538805
title_5f6648b5b3c2d3317518711600538805
title_5f6648b5b3c5712055543881600538805
title_5f6648b5b3c9a14632877981600538805
title_5f6648b5b3cc56160456891600538805
title_5f6648b5b3cee21309977421600538805