Hotline 028 71099217 - 3220

Khu đọc tĩnh

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến khu đọc tĩnh theo những vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Khu đọc tĩnh.

 

 

 

 

title_603d8a13ef8dd14074847411614645779
title_603d8a13ef9212505127291614645779
title_603d8a13ef94f1120120621614645779
title_603d8a13ef97a17992503781614645779
title_603d8a13ef9a5108816231614645779
title_603d8a13ef9d013407518051614645779
title_603d8a13ef9fa15704054591614645779
title_603d8a13efa255707082661614645779
title_603d8a13efa4e17769323611614645779
title_603d8a13efa7e8896536801614645779