Hotline 028 71099217 - 3220

Tủ sách ngoại văn

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến phòng đặt tủ sách ngoại văn theo vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Tủ sách ngoại văn.

 

 
title_6012792a5110111911924801611823402
title_6012792a5113e20747706361611823402
title_6012792a5116f4212578231611823402
title_6012792a5119d14441648541611823402
title_6012792a511ca8217285751611823402
title_6012792a511fb12718183521611823402
title_6012792a5122c12225662701611823402
title_6012792a5125d545279841611823402
title_6012792a5128d11539657761611823402