Hotline 028 71099217 - 3220

Tủ sách ngoại văn

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến phòng đặt tủ sách ngoại văn theo vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Tủ sách ngoại văn.

 

 
title_5f2a3d1d3ab316599540701596603677
title_5f2a3d1d3ab6f6616105101596603677
title_5f2a3d1d3ab9e6835685281596603677
title_5f2a3d1d3abe4897667961596603677
title_5f2a3d1d3ac136503470581596603677
title_5f2a3d1d3ac4011244909531596603677
title_5f2a3d1d3ac6c5107807561596603677
title_5f2a3d1d3ac9817492833601596603677
title_5f2a3d1d3acc416075193161596603677