Hotline 028 71099217 - 3320

Tủ sách ngoại văn

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến phòng đặt tủ sách ngoại văn theo vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Tủ sách ngoại văn.

 

 
title_5e507fede32423138270791582333933
title_5e507fede328019095558041582333933
title_5e507fede32b015342687691582333933
title_5e507fede32de12859311111582333933
title_5e507fede330a17388229211582333933
title_5e507fede33367573602991582333933
title_5e507fede336210888763271582333933
title_5e507fede338f7636488261582333933
title_5e507fede33bb271485751582333933