Hotline 028 71099217 - 3320

Tủ sách ngoại văn

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến phòng đặt tủ sách ngoại văn theo vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Tủ sách ngoại văn.

 

 
title_5e85b2ff0dc0311465550351585820415
title_5e85b2ff0dc3f13162109341585820415
title_5e85b2ff0dc6f10609382091585820415
title_5e85b2ff0dcb514815351191585820415
title_5e85b2ff0dce37080900051585820415
title_5e85b2ff0dd0f5311712761585820415
title_5e85b2ff0dd3b15696534041585820415
title_5e85b2ff0dd6718465546731585820415
title_5e85b2ff0dd925208419511585820415