Hotline 028 71099217 - 3220

Tủ sách ngoại văn

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến phòng đặt tủ sách ngoại văn theo vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Tủ sách ngoại văn.

 

 
title_5f93f104ecc4d18413146341603531012
title_5f93f104ecc8a1107155541603531012
title_5f93f104eccba8039179111603531012
title_5f93f104ecce714992182901603531012
title_5f93f104ecd1518454105731603531012
title_5f93f104ecd419175798971603531012
title_5f93f104ecd6c19956133901603531012
title_5f93f104ecd9817726354791603531012
title_5f93f104ecdc320736835181603531012