Hotline 028 71099217 - 3220

Tủ sách ngoại văn

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến phòng đặt tủ sách ngoại văn theo vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Tủ sách ngoại văn.

 

 
title_617870b6aca7f9154885601635283126
title_617870b6acabd8931559521635283126
title_617870b6acaed10306881811635283126
title_617870b6acb1b15144261821635283126
title_617870b6acb4715156104721635283126
title_617870b6acb738294046351635283126
title_617870b6acba020652314591635283126
title_617870b6acbcc11714467981635283126
title_617870b6acbf917294748561635283126