Hotline 028 71099217 - 3220

Tủ sách ngoại văn

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến phòng đặt tủ sách ngoại văn theo vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Tủ sách ngoại văn.

 

 
title_6082db13275da16635908721619188499
title_6082db1327619794999961619188499
title_6082db13276493639032311619188499
title_6082db13276774728889021619188499
title_6082db13276a411169359771619188499
title_6082db13276d018576906691619188499
title_6082db13276fc7625441601619188499
title_6082db13277286992768351619188499
title_6082db13277548650439361619188499