Hotline 028 71099217 - 3220

Tủ sách ngoại văn

 

Phòng đọc Thư viện được chia thành nhiều không gian với loại tài liệu đặc trưng và lưu ý riêng khi sử dụng: Khu đọc tĩnh, khu đọc trao đổi, Phòng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, porfolio, Tủ sách môn học, Tủ sách ngoại văn, Phòng họp nhóm. Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, bạn đọc có thể lựa chọn không gian để đạt hiệu quả học tập, thảo luận cao nhất. Bạn có thể đến phòng đặt tủ sách ngoại văn theo vị trí trên sơ đồ dưới đây:

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Tủ sách ngoại văn.

 

 
title_6100ae57bc9ac2501846181627434583
title_6100ae57bc9e911496226291627434583
title_6100ae57bca1a3364410701627434583
title_6100ae57bca6619187897651627434583
title_6100ae57bca947192270111627434583
title_6100ae57bcac018161340701627434583
title_6100ae57bcaec16322820891627434583
title_6100ae57bcb1a6971909591627434583
title_6100ae57bcb46762237861627434583