Hotline 028 71099217 - 3220

 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Trò chuyện cùng Bút

  Lắng nghe những câu chuyện cuộc đời, trải nghiệm cuộc sống, quá trình viết văn, cảm xúc đọc sách,… của các nhà nghiên cứu, nhà văn, tác giả trẻ, biên tập viên xuất bản,… để thấy những ngày tháng ta sống là chặng đường viết nên cuốn sách của mình và đọc cuốn sách của người khác.

  XEM THÊM
 • Thư giãn cùng Audiobooks

  Bộ sưu tập Audiobooks của Thư viện Văn Lang giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách hay, qua giọng đọc của sinh viên Văn Lang. 
  Các bạn có thể “nghe đọc sách” qua kênh youtube, fanpage và website.

  XEM THÊM
 • Ôn thi cùng
  thư viện điện tử

  Bên cạnh tài liệu theo đề cương chi tiết, Thư viện điện tử Văn Lang cập nhật thêm đề thi, đáp án môn học theo từng ngành học. Đây là “cẩm nang mùa thi” hữu ích dành cho bạn đọc sinh viên.

  XEM THÊM
 • Hẹn hò cùng sách

  Những cuốn sách trên kệ của Thư viện Văn Lang sẵn sàng gặp mặt bạn bất cứ lúc nào. Hãy ghé qua Thư viện, tìm một góc tĩnh lặng và “hẹn hò” với những trang sách.

  XEM THÊM
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2015

Số ĐKCB: C33627 – Phòng đọc Cơ sở 3

Mục lục:

I. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
II. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay

Cuốn sách là ấn bản tham khảo để các tổ chức, đoàn thể chi tiết hóa Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, cá nhân. Nhan đề cuốn sách cũng là chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW trong năm 2015.


Hồ Chí Minh - Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Tác giả: Bùi Đình Phong

Nhà xuất bản: Tổng hợp

Năm xuất bản: 2017

Số ĐKCB: A31813, B31814 – Phòng đọc Cơ sở 1 và 3

Mục lục:

Chương 1: Văn hóa Hồ Chí Minh – Dân tộc và nhân loại
Chương 2: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi
Chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh
Chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh

Tác giả cuốn sách đã có hơn 30 năm nghiên cứu, giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh. Với tác giả, di sản Bác Hồ để lại vô cùng phong phú, đồ sộ; thể hiện tầm nhìn xa rộng, văn hóa sâu sắc. Cuốn sách góp thêm một cách nhìn, một tiếng nói về những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa (văn hóa chính trị, văn hóa đạo đức, văn hóa giáo dục, văn hóa văn nghệ, văn hóa pháp luật, văn hóa lãnh đạo, …). Bác đã để lại giá trị văn hóa to lớn cho chúng ta thông qua việc phát triển và động viên nguồn lực trong nhân dân để xây dựng trang sử mới, cuộc sống mới.


Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong

Tác giả: Đoàn Duy Thành

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản: 2019

Số ĐKCB: A33921, A33922, A33923, A33924, A33925, … - Phòng đọc Cơ sở 1 và 3

Mục lục:

I. Tại sao phải xây dựng một Đảng Tiền phong?
II. Tìm một học thuyết thích hợp cho Đảng của một nước thuộc địa
III. Thành lập Đảng dân tộc quốc tế
IV. Về nước tổ chức thực hiện cương lĩnh của Đảng: Giai phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, xây dựng một nước cường thịnh
V. Giáo dục rèn luyện đảng viên gắn với xây dựng Mặt trận Đoàn kết dân tộc
VI. Kết luận

Cuốn sách là tài liệu học tập, giảng dạy, nghiên cứu và tham khảo hữu ích về tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách được trình bày song ngữ Việt – Anh; chứa đựng những tư liệu chính xác về thực tiễn hoạt động của Bác Hồ; đúc rút những lập luận thuyết phục, chặt chẽ. Cuốn sách khái quát bối cảnh lịch sử hình thành Đảng tiền phong, sự cần thiết xây dựng Đảng tiền phong và vai trò lãnh đạo của Đảng tiền phong đối với công cuộc gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước với lý luận, thực tiễn xây dựng Đảng từ những năm đầu thế kỷ XX của Bác Hồ.


Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thế Nghĩa, Nguyễn Thị Hương Giang, Công Thị Phương Nga, …

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật

Năm xuất bản: 2018

Số ĐKCB: C35682, D11807 – Phòng đọc Cơ sở 3

Mục lục:

Phần thứ nhất: Sự hình thành và quá trình phát triển tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
                          Chương I. Điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
                          Chương II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
Phần thứ hai: Nội dung và đặc điểm của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
                          Chương III. Những nội dung cơ bản của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
                          Chương IV. Những đặc điểm cơ bản của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Phần thứ ba: Giá trị và ý nghĩa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
                          Chương V. Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và động lực của công cuộc giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và sự nghiệp đổi mới
                          Chương VI. Vận dụng tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Cuốn sách nghiên cứu các vấn đề về tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày nay.

 


UNESCO với sự kiện tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất

Tác giả: Mạch Quang Thắng, Bùi Đình Phong, Chu Đức Tính

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Năm xuất bản: 2013

Số ĐKCB: A27454, A27455, B27456, B27457 – Phòng đọc Cơ sở 1 và 3

Mục lục:

Chương I. Một số hiểu biết cơ bản về Đại hội đồng UNESCO tổ chức kỷ niệm các danh nhân
Chương II. Nghị quyết của Đại hội đồng UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương III: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh

 

Trong khóa họp lần thứ 24 tại Paris, Đại hội đồng UNESCO đã thông qua Nghị quyết 24C/18.6.5 (được xuất bản đồng thời bằng 6 thứ tiếng Pháp, Anh, Arập, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nga) về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất” vào năm 1990. Điều này cho thấy, Bác Hồ không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, mà trên phạm vi quốc tế, Bác được cả nhân loại ghi nhận, tôn vinh.

Cuốn sách cung cấp thông tin cơ bản về việc Đại Hội đồng UNESCO tổ chức kỷ niệm cho các danh nhân, tri thức lỗi lạc có tầm ảnh hưởng thế giới; chuyển dịch sang tiếng Việt một số bài phát biểu quan trọng của các nhà lãnh đạo Tổ chức UNESCO về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là văn kiện gốc Nghị quyết của UNESCO về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.