Hotline 028 71099217 - 3220

 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Trò chuyện cùng Bút

  Lắng nghe những câu chuyện cuộc đời, trải nghiệm cuộc sống, quá trình viết văn, cảm xúc đọc sách,… của các nhà nghiên cứu, nhà văn, tác giả trẻ, biên tập viên xuất bản,… để thấy những ngày tháng ta sống là chặng đường viết nên cuốn sách của mình và đọc cuốn sách của người khác.

  XEM THÊM
 • Thư giãn cùng Audiobooks

  Bộ sưu tập Audiobooks của Thư viện Văn Lang giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách hay, qua giọng đọc của sinh viên Văn Lang. 
  Các bạn có thể “nghe đọc sách” qua kênh youtube, fanpage và website.

  XEM THÊM
 • Ôn thi cùng
  thư viện điện tử

  Bên cạnh tài liệu theo đề cương chi tiết, Thư viện điện tử Văn Lang cập nhật thêm đề thi, đáp án môn học theo từng ngành học. Đây là “cẩm nang mùa thi” hữu ích dành cho bạn đọc sinh viên.

  XEM THÊM
 • Hẹn hò cùng sách

  Những cuốn sách trên kệ của Thư viện Văn Lang sẵn sàng gặp mặt bạn bất cứ lúc nào. Hãy ghé qua Thư viện, tìm một góc tĩnh lặng và “hẹn hò” với những trang sách.

  XEM THÊM
Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 2016 (qua các kỳ đại hội)

Tác giả: Nguyễn Hoàng Kỷ, Nguyễn Hòa, Nguyễn Minh Thức

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2016

Số ĐKCB: C35684, D11809 – Phòng đọc Cơ sở 3

Mục lục:

Phần thứ nhất: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và các Hội nghị Trung ương trước Đại hội I
Phần thứ hai: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của ĐCS Đông Dương và các Hội nghị Trung ương khóa I (1935-1951)
Phần thứ ba: ĐHĐB toàn quốc lần thứ II của ĐCS Đông Dương và và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (1951-1960)
Phần thứ tư: ĐHĐB toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam và các Hội nghị BCH Trung ương khóa II (1960-1976)
Phần thứ năm: ĐHĐB toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam và các Hội nghị BCH Trung ương khóa IV (1976-1986)

Phần thứ sáu: ĐHĐB toàn quốc lần thứ V của ĐCS Việt Nam và các Hội nghị BCH Trung ương khóa V (1982-1986)
Phần thứ bảy: ĐHĐB toàn quốc lần thứ VI của ĐCS Việt Nam và các Hội nghị BCH Trung ương khóa VI (1986-1991)
Phần thứ tám: ĐHĐB toàn quốc lần thứ VII của ĐCS Việt Nam và các Hội nghị BCH Trung ương khóa VII (1991-1996)
Phần thứ chín. ĐHĐB toàn quốc lần thứ VIII của ĐCS Việt Nam và các hội nghị BCH Trung ương khóa VIII (1996 – 2001)
Phần thứ mười. ĐHĐB toàn quốc lần thứ IX của ĐCS Việt Nam và các hội nghị BCH Trung ương khóa IX (2001 – 2006)
Phần thứ mười một. ĐHĐB toàn quốc lần thứ X của ĐCS Việt Nam và các hội nghị BCH Trung ương khóa X (2006 – 2010)
Phần thứ mười hai. ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI của ĐCS Việt Nam và các hội nghị BCH Trung ương
Phần thứ mười ba. ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của ĐCS Việt Nam (từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 01 năm 2016)

Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng triệu tập 5 năm 1 lần. Mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ nét thông qua những thành tựu trong công cuộc cách mạng, xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc lược sự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các Hội nghị Trung ương trước Đại hội I, 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc từ khóa I đến khóa XII.

 


 Tìm hiểu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Vũ Ngọc Lương, Phùng Thị Hiển, Vũ Thị Duyên

Nhà xuất bản: Công an nhân dân

Năm xuất bản: 2020

Số ĐKCB: C37107, C37108, C37109, D13983 – Phòng đọc Cơ sở 1 và 3

Mục lục:

Câu 1 – câu 21: Hỏi đáp về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
Câu 22 – câu 40: Hỏi đáp về lịch sử ĐCS Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ thắng lợi
Câu 41 – câu 59: Hỏi đáp về lịch sử ĐCS Việt Nam từ sau tháng 7/1954 đến kháng chiến chống Mỹ thắng lợi
Câu 60 – câu 90: Hỏi đáp về lịch sử ĐCS Việt Nam từ sau tháng 4/1975 đến sau 30 năm đổi mới (2016)

Cuốn sách phát hành nhân dịp kỷ niệm 90 ngày ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về lịch sử Đảng cho các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong cả nước, đồng thời bồi đắp tinh thần yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Cuốn sách trình bày dưới dạng hỏi – đáp; được hệ thống và sắp xếp theo các sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.


 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Phùng, Kiều Xuân Bá, Vũ Văn Bân, …

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật

Năm xuất bản: 2018

Số ĐKCB: D13370 - Phòng đọc Cơ sở 3

Mục lục:

Phần thứ nhất: Đảng ra đời và lãnh đạo giải phóng dân tộc, giành chính quyền (1930 – 1945)
Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945 – 1975)
Phần thứ ba: Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới (1975 – 2017)

Cuốn sách là tài liệu học tập, giảng dạy về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Những khó khăn, thử thách, những thắng lợi vĩ đại qua từng chặng đường phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam được trình bày chi tiết. Bên cạnh đó, tập thể tác giả còn phân tích, tổng kết và rút ra các bài học về xây dựng Đảng, lãnh đạo cách mạng qua các thời kỳ.


 Đảng Cộng sản Việt Nam – Mười mốc son lịch sử

Tác giả: Phạm Gia Đức, Lê Hải Triều

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2001

Số ĐKCB: A8551, B8552, B8553 – Phòng đọc Cơ sở 1 và 3

Mục lục:

I. Thành lập Đảng Cộng sản: Bước ngoặt vĩ đại của Cách mạng Việt Nam
II. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất (từ ngày 27 đến 31/3/1935): Củng cố, phát triển lực lượng lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành chính quyền
III. ĐHĐB toàn quốc lần thứ hai (từ ngày 11 đến 19/2/1951): Đảng lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc
IV. ĐHĐB toàn quốc lần thứ ba (từ ngày 5 đến 10/9/1960): Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam
V. ĐHĐB toàn quốc lần thứ tư (từ ngày 14 đến 20/12/1976): Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội

VI. ĐHĐB toàn quốc lần thứ năm (từ ngày 27 đến 31/3/1982): Giải quyết những vấn đề gay gắt, nóng bỏng của đất nước
VII. ĐHĐB toàn quốc lần thứ sáu (từ ngày 15 đến 18/12/1986): Đổi mới toàn diện đất nước vì thắng lợi của CNXH
VIII. ĐHĐB toàn quốc lần thứ bảy (từ ngày 24 đến 276/1991): Khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
IX. ĐHĐB toàn quốc lần thứ tám (từ ngày 28/6 đến 01/7/1996): Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
X. ĐHĐB toàn quốc lần thứ chín (từ ngày 19 đến 22/4/2001): Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Cuốn sách tập hợp các tư liệu và hình ảnh về mười sự kiện chính trị trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2001.

 


 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Tác giả: Đinh Xuân Lý

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Năm xuất bản: 2010

Số ĐKCB: A22987, A22988, A22989, B22990, B22991, B22992 – Phòng đọc Cơ sở 1 và 3

Mục lục:

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)
Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)
Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
Chương 8: Đường lối đối ngoại

Cuốn sách là tài liệu học tập, giảng dạy về đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung cuốn sách là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng qua quá trình lịch sử cách mạng và xây dựng, phát triển đất nước.