Hotline 028 71099217 - 3220

Open Access Database


 

Thư viện Văn Lang xin được giới thiệu với các bạn những cơ sở dữ liệu truy cập mở thuộc nhiều chuyên ngành với đa dạng các loại tài liệu.

Các bạn hoàn toàn có thể tìm được từ những cơ sở dữ liệu này những tài liệu phù hợp phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu của mình.


 

 

Econbiz

Loading...

 

Walter de Gruyter

Loading...

 

EThOS

Loading...

 

Semantic Scholar

Loading...

 

arXiv

Loading...

 

BioMed Central

Loading...

 

JSTOR

Loading...

 

PubAg

Loading...

 

IDEAS

Loading...

 

Web of Science

Loading...