Hotline 028 71099217 - 3220

Thư mục tài liệu điện tử mới, tháng 9/2020

Mỗi một tài liệu trong Thư viện chỉ thực sự trở thành sản phẩm tri thức khi bạn đọc tìm đến và sử dụng các dịch vụ liên quan đến nó. Khi đó, một phần hay toàn bộ tài liệu sẽ có cuộc đời của mình.

Thư viện Văn Lang xin giới thiệu đến các bạn danh mục tài liệu điện tử mới, đã được cập nhật trên thư viện điện tử Văn Lang trong tháng 9/2020.  

Các bạn có thể click vào đường link, đăng nhập tài khoản thư viện điện tử để xem, gửi yêu cầu download tài liệu.

Nếu cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ Thư viện Văn Lang qua số điện thoại: 028. 71099217 (3222), hoặc phòng đọc Thư viện tại các cơ sở của Trường.