Hotline 028 71099217 - 3220

Tài liệu môn học dành cho bạn

 

(Thư viện Văn Lang, ngày 06/11/2018) – Thư viện Văn Lang gửi đến các bạn danh mục tài liệu giấy và tài liệu số trong Thư viện, dùng tham khảo theo từng môn học, từng ngành học, từng khóa học.

 

Tháng 10/2018, Thư viện đã nhận được đề cương chi tiết các môn học từ giảng viên các khoa đào tạo. Trong đó, giảng viên liệt kê giáo trình, tài liệu tham khảo và khuyến khích sinh viên tìm đọc, phục vụ cho môn học. Để hỗ trợ các bạn tìm kiếm và sử dụng tài liệu, Thư viện đã đối chiếu nguồn học liệu của mình và danh mục giảng viên yêu cầu; thống kê, biên soạn và chuẩn bị cho các bạn Danh mục tài liệu theo môn học, ngành học, khóa học. Thông tin này sẽ chỉ dẫn các bạn đến với các tài liệu có ích, cần thiết theo nhu cầu của từng cá nhân; giúp bạn tiết kiệm thời gian tra cứu tài liệu mình cần trong nguồn tin lớn của Thư viện.

 

Sau khi xem danh mục, các bạn có thể sử dụng dịch vụ Đặt mượn tài liệu hoặc Giữ chỗ tài liệu trực tuyến trên website Thư viện, đến trực tiếp phòng đọc Thư viện tại ba cơ sở của Trường để mượn tài liệu. Nhân viên Thư viện trực tại quầy lưu hành sẵn sàng hỗ trợ, phục vụ khi các bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên.

 

Trong thời gian tới, Thư viện Văn Lang sẽ tiếp tục bổ sung tài liệu để đáp ứng yêu cầu giáo trình, tài liệu tham khảo cho các môn học. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại mục Dữ liệu đào tạo, website Thư viện Văn Lang (http://thuvien.vanlanguni.edu.vn).

 

Bạn có thể chọn xem Danh mục tài liệu theo môn học được liệt kê theo khóa dưới đây.

 • Danh mục tài liệu theo môn học dành cho khóa 24

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

 

 

 • Danh mục tài liệu theo môn học dành cho khóa 23

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

 

 • Danh mục tài liệu theo môn học dành cho khóa 22

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

  gallery

Thanh Yên